Politiek & Bestuur

Overheid gaat niet afgedragen logeergastenbelasting alsnog innen

Volgens gedeputeerde Clark Abraham gaat het Openbaar Lichaam alsnog niet afgedragen logeergastenbelasting innen

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gaat de logeergastenbelasting die hotels tot de invoering van de Visitor Entry Tax (VET) wel hebben geïnd van gasten, maar niet hebben afgedragen, alsnog innen.

Dat kan worden afgeleid uit de antwoorden die de gedeputeerde van Financiën, Clark Abraham, op donderdagmiddag gaf aan raadslid Cyrill Vrolijk tijdens de bespreking in de vaste commissie B & O over de aanstaande wijzigingen in de Entry Tax die vorig jaar werd ingevoerd.

De reden om te komen tot een nieuw stelsel van belastingen was onder meer het feit dat het OLB jaarlijks vele miljoenen misliep door niet geïnde, of door de accommodatie soms wel geïnde, maar vervolgens niet afgedragen logeergastenbelasting. 

Termijn

Wel stelde Abraham dat er wel grenzen zijn aan de termijn waarover het OLB nog gelden zal kunnen vorderen van de hotels en andersoortige accommodatie, die vóór invoering van de VET gehouden was per gast, per nacht ruim vijf dollar aan logeergastenbelasting in rekening te brengen en af te dragen.

“De wet stelt bepaalde termijnen, waarbinnen niet afgedragen belastingen alsnog kunnen worden ingevorderd”, merkte Abraham op. De gedeputeerde gaf echter aan dat het OLB het er niet bij zal laten zitten. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de omvang van het probleem, waarna concrete actie zal worden ondernomen om niet afgedragen belastingen alsnog te innen. 

Carrental Tax

Hoewel Vrolijk specifiek vroeg naar de logeergastenbelasting, geldt de problematiek ook voor de zogenaamde autoverhuurbelasting. Het gaat daar evenwel om minder grote bedragen, dan waar het bij enkele hotels om gaat. 

Deel dit artikel