Overheid

Nieuw project voor beter waterbeheer op Bonaire van start

Foto OLB

KRALENDIJK – Bonaire heeft op 12 maart een belangrijke stap gezet in het beschermen van haar natuurlijke waterbronnen. Gedeputeerde Cicilia en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben het startschot gegeven voor een project waarbij peilbuizen geplaatst worden om de kwaliteit en hoeveelheid van het grondwater te meten.

Dit drie maanden durende project, uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, is cruciaal om inzicht te krijgen in de waterbewegingen onder de grond op het eiland. “Dit is een belangrijke stap om de mooie natuur van Bonaire, ons kostbare water en het koraal voor toekomstige generaties te beschermen,” aldus Cicilia.

Rocargo

De peilbuizen bieden de mogelijkheid om de hoeveelheid en zuiverheid van het grondwater te controleren, evenals de impact van grondwater op het zeewater en de koralen. Het onderzoek richt zich ook op het effect van regenwaterafvoer op zowel de landbouw als de waterkwaliteit. Het project, dat start in het zuiden van Bonaire, omvat diverse organisaties en zal bijdragen aan een beter waterbeheer en de verbetering van de landbouw.

Gedeputeerde Cicilia benadrukt het belang van de peilbuizen: “Door deze peilbuizen te plaatsen, krijgen we waardevolle informatie over ons grondwater. Het is essentieel dat ons water schoon is voor het behoud van onze natuur en ter bescherming van ons koraal.” De geplaatste peilbuizen blijven enkele jaren actief voor periodieke controles.

Deel dit artikel