Nieuws van Bonaire

CPB-BES nu gevestigd aan Kaya Industria

Aanwezigen bij de opening van het nieuwe kantoor van CPB BES). Foto: CPB BES

KRALENDIJK – Het Secretariaat van de Commissie toezicht bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) bereikt een belangrijke mijlpaal in haar ontwikkeling. Na een bescheiden start in 2014 heeft het Secretariaat nu een eigen locatie.

In 2014 vestigde het Secretariaat zich in het voormalige APNA-gebouw, nu bekend als het SSO-gebouw, met één kamer en één medewerker, toegewijd aan gegevensbescherming voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In 2017 verhuisde het Secretariaat naar Kaya Alm. P L. Brion (het oude IND gebouw), waar ze kantoorruimte deelde met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wat nieuwe mogelijkheden bood en samenwerking binnen de toezicht organisatie versterkte. 

Na meerdere pogingen om elders onderdak te vinden, heeft het Secretariaat nu eindelijk een eigen locatie. Het Secretariaat staat klaar om burgers en organisaties te ondersteunen bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens en zal haar toezichtstaak vanuit de nieuwe locatie verder intensiveren.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo