Nieuws van Bonaire

Gebruik kinderopvang Caribisch Nederland is groot

KRALENDIJK – Het gebruik van formele kinderopvang onder werkende ouders in Caribisch Nederland is aanzienlijk, met meer dan zes op de tien ouders die wekelijks van deze diensten gebruik maken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland, die door het CBS zijn vrijgegeven.

In Caribisch Nederland zijn er ongeveer 4.100 werkende ouders met kinderen onder de twaalf jaar. Van deze ouders maakt 63 procent minstens eenmaal per week gebruik van formele kinderopvang, zoals kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang. De meeste gebruikers zijn te vinden op St.-Eustatius (79 procent), gevolgd door Bonaire (61 procent) en Saba (51 procent).

Hoewel formele kinderopvang populair is, maken sommige ouders gebruik van andere oplossingen. Bijvoorbeeld, 14 procent van de ouders kiest voor onbetaalde kinderopvang, zoals opvang door familie, vrienden, buren of vrijwilligersorganisaties. Dit is vooral populair op Saba, waar 24 procent van de ouders voor deze optie kiest.

De cijfers laten ook zien dat de arbeidsparticipatie van ouders in Caribisch Nederland hoog is, met 91 procent van de ouders die betaald werk hebben. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor de algemene bevolking tussen de vijftien en 75 jaar (72 procent).

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er een redelijk evenwichtige verdeling van zorgtaken is onder ouders in Caribisch Nederland, waarbij de helft van de ouders aangeeft dat beide ouders ongeveer evenveel zorg dragen. Deze trend is het sterkst op St.-Eustatius, waar 76 procent van de ouders deze gelijke verdeling rapporteert.

Samenvattend tonen de cijfers aan dat een aanzienlijk deel van de werkende ouders in Caribisch Nederland gebruik maakt van formele kinderopvang, en dat er een hoge mate van arbeidsparticipatie en een redelijk evenwichtige verdeling van de zorgtaken bestaat.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo