Nieuws van Bonaire

Sint Eustatius heeft begrotingsautonomie terug

ORANJESTAD – Sint Eustatius heeft zijn volledige begrotingsbevoegdheid weer terug. Deze mijlpaal, ingegaan op 20 juni, geeft het eiland weer volledige controle over het opstellen en uitvoeren van haar eigen begroting. De beslissing is bekrachtigd door de Koning middels een Koninklijk Besluit voor artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius.

Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit nieuws bevestigd aan het openbaar lichaam van Sint Eustatius en heeft de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd.

1200

Het nieuws markeert volgens Den Haag een significant moment in de terugkeer van democratie op het eiland na de bestuurlijke ingreep van 2018. Deze ingreep werd destijds noodzakelijk geacht vanwege geconstateerd wanbestuur binnen de eilandelijke overheid. Met de hervonden begrotingsbevoegdheid krijgen het bestuurscollege en de eilandsraad van Sint Eustatius weer de verantwoordelijkheid voor belangrijke financiële taken zoals het opstellen van de jaarrekening en de begroting.

In haar brief aan het openbaar lichaam toonde de staatssecretaris haar enthousiasme over deze vooruitgang, benadrukkend dat dit een belangrijke stap is in het afbouwen van de bestuurlijke ingreep. Maar ze waarschuwde ook dat het essentieel is dat het openbaar lichaam blijft streven naar goed financieel beheer en dat het de afgesproken werkprocessen volgt. Dit zijn verplichtingen waartoe het eilandsbestuur zich heeft verbonden via een Memorandum of Understanding.

Het herstelproces wordt afgerond met de benoeming van een gezaghebber voor Sint Eustatius. Maar deze belangrijke stap kan alleen worden genomen nadat alle geplande verbeteringen zijn doorgevoerd en alle maatregelen geïmplementeerd. De werving voor deze belangrijke functie is momenteel in volle gang.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo