Nieuws van Bonaire

Bestuurlijke afspraken versterken samenwerking en kwaliteit van jeugdzorg in Caribisch Nederland

Staatssecretaris Van Ooijen bij Begeleid Wonen Bonaire

KRALENDIJK – Op 7 juni 2023 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt om de jeugdzorg in Caribisch Nederland te verbeteren. Deze overeenkomst, ondertekend door staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en verschillende vertegenwoordigers van de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius, richt zich op het verduidelijken van de verdeling van verantwoordelijkheden voor jeugdzorg, het versterken van de samenwerking tussen relevante instanties, en het waarborgen van een betere kwaliteit van de jeugdzorg.

Staatssecretaris Van Ooijen: “Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien, overal in het Koninkrijk. Ik heb tijdens mijn eerdere bezoeken gezien en gehoord hoe hier door de lokale instanties hard aan gewerkt wordt. Ik wil met deze afspraken de basis hiervoor versterken, zodat de eilanden meer handvatten hebben om kinderen, jongeren en gezinnen de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben”.

Duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden

Hierbij worden de rollen en verantwoordelijkheden voor het leveren van adequate jeugdzorg duidelijk gedefinieerd, zoals vroege signalering van problemen en het bieden van zorg die ‘zo thuis mogelijk’ plaatsvindt. De overeenkomst maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheden van de Openbare Lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).

Soepelere samenwerking

In de overeenkomst zijn er afspraken gemaakt om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren en een efficiënte uitwisseling van gegevens te waarborgen.

Toewijding aan kwaliteit

De overeenkomst omvat ook het streven naar hoge normen van zorgkwaliteit. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er binnen enkele weken na het eerste gesprek een hulpverleningsplan moet worden opgesteld dat is afgestemd op de behoeften van de jongere en diens ouders.

Caribisch zorgstelsel op maat

Het uiteindelijke doel van deze overeenkomst is om te zorgen voor een (jeugd)zorgaanbod in Caribisch Nederland dat gelijkwaardig is aan dat van Europees Nederland en om de kwaliteit en toegankelijkheid ervan duurzaam vast te leggen in een wet. Het streven is om de komende jaren te werken aan een op maat gemaakt Caribisch stelsel voor zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning.

Rocargo

Hoewel deze stappen richting dit doel worden gezet, erkennen de betrokken partijen dat er nu al actie nodig is om de verantwoordelijkheidsverdeling voor de jeugdzorg te verduidelijken en de uitvoering ervan te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de huidige bestuurlijke afspraken. De ervaringen met deze bestuurlijke afspraken zullen vervolgens worden meegenomen in de uiteindelijke uitwerking van het stelsel.

Deel dit artikel