Nieuws van Bonaire

Eilandsraad op bezoek in Finland en Nederland

De delegatie van de Eilandsraad op bezoek in Åland | Foto: Griffie

KRALENDIJK – Van 5 tot en met 18 juni is de Eilandsraad van Bonaire op werkbezoek in onder meer Finland en Nederland. 

Het bezoek bestaat uit drie delen. Allereerst wordt een bezoek gebracht aan de autonome eilandengroep Åland. Een delegatie van raadsleden voert daar gesprekken met onder meer de Gouverneur, de regering en leden van het parlement om meer te weten te komen over de afzonderlijke grondwettelijke positie en de staatkundige structuur van Åland binnen het staatsbestel van Finland. Daarnaast krijgt de Eilandsraad voorlichting over de bijzondere afspraken tussen Åland en de Europese Unie.

Daarna bezoekt de Eilandsraad het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dat deze keer plaatsvindt in Groningen.

In Den Haag tenslotte zal de Raad vergaderingen hebben met verschillende ministeries, de Raad van State en de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen van gesprek tijdens dit werkbezoek zijn onder andere armoede, het sociaal minimum, de zorgen over door de regering voorgestelde wijzigingen in de organieke wetten voor de Caribische openbare lichamen (WolBES en FINBES), het zorgstelsel en klimaatmaatregelen.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo