Nieuws van Bonaire

Commissie dringt aan op verbeterde gegevensbescherming bij OLB

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) moet meer inspanningen leveren om de gegevensbescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Dit is de conclusie van een recente controle die is uitgevoerd door de Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) bij het OLB. De controle heeft aangetoond dat het beleid ‘Op weg naar bewustwording informatieveiligheid’, waaronder het clean desk en clear screen beleid valt, onvoldoende wordt toegepast. Hierdoor zijn persoonsgegevens binnen de OLB-organisatie onvoldoende beschermd.

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) is het OLB verplicht om persoonsgegevens zowel organisatorisch als technisch goed te beveiligen. Dit betekent onder andere dat documenten en bestanden met persoonsgegevens niet toegankelijk mogen zijn voor onbevoegden. Het clean desk en clear screen-beleid is een belangrijke stap om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Uit het rapport van de commissie blijkt dat niet alle directies binnen het ambtelijk apparaat bekend zijn met het beleid en dat het uitvoeren ervan bij de directies die wel op de hoogte zijn, beperkt zichtbaar is. De commissie benadrukt daarom het belang van sturing vanuit het Bestuurscollege, de eilandsecretaris en de directeuren om het uitvoeren van het beleid te bevorderen.

Om de gegevensbescherming te verbeteren en de implementatie van het OLB-beleid te bevorderen, doet de commissie verschillende aanbevelingen. Deze aanbevelingen omvatten onder andere de aanstelling van een privacyfunctionaris, de invoering van een veilig printsysteem en het opstellen van duidelijke richtlijnen voor de beveiliging van computers en gegevensdragers.

De commissie verzoekt het Bestuurscollege en de eilandsecretaris om binnen zes maanden actie te ondernemen om concrete verbeteringen door te voeren. De commissie stelt een gefaseerde invoering voor van de clean desk en clear screen aanbevelingen. Voor de hoge risico’s is een termijn gesteld tot 1 oktober 2023. Voor de minder hoge risico’s krijgt het OLB de tijd tot 1 maart 2024.

Roëlla Pourier van het Secretariaat van de Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens benadrukt het belang van privacybescherming: “Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is essentieel om het vertrouwen van de burgers in onze openbare instellingen te waarborgen. We zijn blij te zien dat het Openbaar Lichaam Bonaire stappen onderneemt om de aanbevelingen uit ons rapport te implementeren en we zullen nauwlettend toezien op de voortgang. Samenwerking en bewustwording zijn de sleutel tot het waarborgen van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van onze burgers.”

Rocargo

Wil je meer weten of melding maken van problemen die je ervaart op privacygebied? Neem dan contact op met het Roëlla Pourier van het secretariaat:  roella.pourier@cbpbes.com  telefoon +599 7158392.  

Deel dit artikel