Nieuws van Bonaire

Ruim één derde kiezers Bonaire ‘zweeft’ nog 

UPB-stemmers tonen zich over het algemeen tevreden over het functioneren van gedeputeerde James Kroon en tonen zich relatief honkvast. Foto: Archief ABC Online Media

KRALENDIJK- Met minder dan een maand te gaan weet ruim één derde van de kiezers op Bonaire nog niet op welke partij zij gaan stemmen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door ABC Online Media in samenwerking met adviesbureau Linkels & Partners. 

De grote groep zwevende kiezers komt duidelijk naar voren in ruim 100 face-to-face enquêtes die door enquêteurs van Linkels & Partners in de afgelopen dagen zijn afgenomen. Van de ondervraagden zegt maar liefst 35,7% nog te twijfelen over de partij waarop men gaat stemmen. 

Van de gevestigde partijen heeft met name MPB last van twijfelaars. Relatief veel respondenten die aangeven in 2019 op de blauwe partij te hebben gestemd, twijfelen of ze dat dit jaar weer gaan doen. Uitsluiten doen zij het anderzijds ook nog niet. 

Aanvulling

De enquêtes werden gehouden als aanvulling op een Online Poll van ABC Online Media, die door ruim 500 personen werd ingevuld. De meeste kiezers die in 2019 stemden voor de UPB of voor de Democratische partij, geven aan dat nu weer te zullen doen. 

De Democratische Partij komt, ook bij de persoonlijke enquêtes, als favoriete partij naar voren. De verschillen met de UPB en de M21 zijn echter kleiner dan het geval is bij de Online Poll. Vooral UPB en M21 lijken in de online poll ondervertegenwoordigd te zijn geweest. Beide partijen komen beduidend sterker uit de face-to-face enquêtes, dan uit de Poll. 

Voorzichtig

Psycholoog Harald Linkels, die zowel de Poll als de enquête organiseerde, herhaalt dat voorzichtigheid is geboden met de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek. “Bij de online Poll is de kans op manipulatie groter en kan niet worden gecontroleerd wie deze invult. Wel merken wij op dat mensen in de Online Poll beduidend losser zijn om hun keuze of voorkeur te motiveren. Bij de persoonlijke enquêtes lijken respondenten meer moeite te hebben hun voorkeur uit te spreken en is de motivatie beperkter”.  Volgens Linkels is het sterke punt van de persoonlijke enquêtes het feit dat respondenten volkomen willekeurig zijn gekozen, waarmee de cijfers betrouwbaarder zijn dan die van de Online Poll. Het gaat met ruim 100 respondenten evenwel om een relatief kleine steekproef van de totale populatie aan kiesgerechtigden. 

Voorkeur

De stemmotivatie is heel uiteenlopend, maar niet altijd gebaseerd op heel objectieve gronden. “Mijn dochter staat op de lijst, daarom stem ik MPB”, zegt een respondente tegen de enquêtrice”. Een andere respondent geeft aan dat zijn familie ‘altijd UPB heeft gestemd’ en dat ook bij de komende verkiezingen weer zal doen. 

Rocargo

Wat verder opvalt is dat in elk geval de vier gevestigde partijen met verschillende zaken worden geassocieerd. Van vooral de PDB wordt verwacht dat zij de koers van het lokale bestuur zal wijzigen. “Clark (Abraham, lijsttrekker PDB, red.) wéét wat er leeft onder de bevolking” zeggen veel respondenten. Soortgelijke geluiden worden gehoord als motivatie om te stemmen voor de partij M21 met lijsttrekker Daisy Coffie. “Zij zegt dingen die anderen niet zeggen” en “Zij streeft naar verandering”. 

Bij de UPB-stemmers is er vooral waardering voor het werk van James Kroon. “Kroon is ervaren”, is een veelgehoorde motivatie voor een stem op de UPB. Ook vinden veel UPB-stemmers dat James Kroon zijn verkiezingsbeloften waar heeft gemaakt, veelal zonder dat verder te onderbouwen. Een enkeling merkt op dat er in de afgelopen bestuursperiode wegen zijn geasfalteerd.

Zaken doen

De MPB en dan met name lijsttrekker Hennyson Thielman worden geassocieerd met een ondernemende instelling. “Hij wil zaken doen”, zegt een respondent. Anderen merken op dat Thielman jong en dynamisch is. ‘Continuïteit van beleid’ is een andere vaker gehoorde motivatie om ook nu weer op de MPB te stemmen. 

De kleinere partijen, de Lijst Suzy Thodé en 1 Union pa Pueblo leggen nauwelijks of geen gewicht in de schaal. De lijst Suzy Thodé wordt niet één keer spontaan genoemd als partij waarop respondenten overwegen te stemmen. Dat is zowel waar bij de Online Poll, als bij de face-to-face enquêtes. In de Online Poll noemt een enkeling wel de 1 Union pa Pueblo, maar in de offline enquêtes wordt de partij niet één keer genoemd als de partij van keuze. In totaal geeft minder dan 1% van alle respondenten aan op de 1 Union pa Pueblo te zullen stemmen, terwijl dat bij de Lijst Suzy Thodé 0 is.

Deel dit artikel