Nieuws van Bonaire

Bestuurspartijen willen onderzoeksrapporten nu toch openbaar

KRALENDIJK- Nadat afgelopen dagen over een breed front verontwaardigd werd gereageerd op het feit dat de coalitiepartijen MPB en UPB een drietal onderzoeksrapporten vertrouwelijk wilde houden, blijkt nu opeens toch het voornemen om deze alsnog openbaar te maken. 

In een eilandsraadsvergadering afgelopen week maakten de partijen gebruik van hun meerderheid in de Raad om te beslissen dat rapporten over Bonlab, het Development Agreement voor Sunset Beach en het rapport over de mislukte rotonde, vertrouwelijk moesten blijven. 

“De coalitiepartijen MPB en UPB hechten enorme waarde aan transparantie, integriteit en goed bestuur. De bevolking moet weten wat er besloten is en op welke manier besluiten genomen worden. Ook als er zaken niet goed zijn gegaan, moet hiervan geleerd worden en moet openbaar gemaakt worden welke lessen hieruit getrokken worden”, staat te lezen in een verklaring die op dinsdag in de vroege ochtend is uitgestuurd. 

Volgens de verklaring streven de partijen ernaar om zo snel als mogelijk de geheimhouding van de rapporten op te heffen, maar moet daar eerste bedrijfsvertrouwelijke informatie uit worden verwijder en ‘moet de privacy zijn gewaarborgd’.

Schandalig

Onafhankelijk raadslid Daisy Coffie heeft ondertussen geen goed woord over voor de handelwijze van de coalitie. Ook zij stuurde daarover op dinsdagochtend een verklaring uit. “De coalitie heeft met haar handelwijze laten zien niet te willen handelen naar de principes van goed bestuur”, zegt Coffie daarover. 

Coffie is ook scherp op de rol en de houding van gezaghebber Edison Rijna in het hele verhaal. “De gezaghebber heeft niet eens gebruikt gemaakt van zijn bevoegdheid de coalitie te adviseren de rapporten wel openbaar te maken”. 

Lees ook: https://bonaire.nu/2022/09/18/commentaar-coalitie-bonaire-maakt-slechte-beurt-met-onder-pet-houden-van-onderzoeksrapporten/

Deel dit artikel