Nieuws van Bonaire

Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020

KRALENDIJK – De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers.

Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 4,2 procent op vooruit ten opzichte van 2019. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst. 

Van 2012 tot en met 2017 verbeterde de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire meer dan het inkomen, waardoor de koopkracht er voor het eerst daalde. Vanaf 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op de drie eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. 

In 2020 werd de kinderbijslag met ruim dertig procent verhoogd. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon extra verhoogd. 

De coronasteunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de meeste werknemers hun baan in 2020 konden behouden en niet in loon achteruitgingen. Ook zijn zelfstandig ondernemers gecompenseerd voor inkomensverlies. Verder daalde het gemiddelde prijsniveau in 2020 op alle drie de eilanden, wat een positief effect had op de koopkracht.

Huishoudens

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit werk verbeterde op Bonaire met 3,9 procent. Een doorsnee koopkrachtverandering van die grootte houdt in dat de helft van de mensen er 3,9 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. 

Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire in doorsnee het meest in koopkracht op vooruit, namelijk negen procent. Minder dan één op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Jonge kinderen

De koopkracht verbeterde in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor mensen in eenoudergezinnen was de stijging op Bonaire 7,4 procent.

De doorsnee koopkracht steeg in alle leeftijdsgroepen. Bij personen in huishoudens met een hoofdkostwinner tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 5,2 procent. In de huishoudens waar zij deel van uitmaken zijn vaker minderjarige kinderen, waardoor zij profiteerden van de verhoogde kinderbijslag. Voor 60-plussers verbeterde de koopkracht onder andere door de verhoging van de AOV-uitkeringen.

Koopkrachtstijging

In alle inkomensgroepen was er in 2020 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste 25%-inkomensgroep, namelijk met 6,1 procent. 

Deel dit artikel