Nieuws van Bonaire

Marcelino Mauricio ontvangt Koninklijke onderscheiding

KRALENDIJK – Marcelino Mauricio heeft uit handen van gezaghebber Edison Rijna een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een blijk van dankbaarheid voor alles waar hij zich voor ingezet heeft.

Marcelino is opgeleid in Social Work Transculturele Hulpverlening. Hij is werkzaam geweest in de ouderenzorg, terminale zorg, GGD, jeugdhulpverlening, verslavingszorg, justitie, zowel op Curaçao als in Nederland. Daarnaast was hij freelance docent bij verpleegkundige en agogische opleidingen op Curaçao en opleider bij de Antilliaanse militie te Curaçao.

Sinds 2010 is Mauricio opleider namens de Dienst Justitiële Inrichtingen voor het verzorgen van verslavingszorg binnen de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Voorts is Mauricio diverse malen uitgezonden vanuit de voormalige Nederlandse Antillen naar Nederland in verband met de deskundigheidsbevordering aan organisaties die met de Antilliaanse doelgroep werkten in Nederland.

In 2009 verhuisde Mauricio vanuit Curaçao naar Bonaire, waar hij in de functie van directeur bijdroeg aan de oprichting van de Stichting Verslavingszorg Bonaire. Dit is de voorloper van de in 2012 opgerichte Stichting Mental Health Caribbean (MHC). De stichting, waarbinnen betrokkene tot 1 november 2021 de functie eilandmanager/waarnemend directeur bekleedde, biedt geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van Caribisch Nederland. Mauricio heeft zich hard gemaakt voor het opzetten van goede zorg en behandeling van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast zette hij zich in voor het doorbreken van het taboe wat er heerst ten aanzien van verslaving en psychiatrische ziektebeelden. Hij organiseerde de samenwerkingsverbanden tussen de (ei)landen en de diverse instellingen.

Mauricio wordt veel gevraagd voor advies, ook door organisaties op Aruba en Curaçao en hij wordt als voorbeeld gezien voor de andere (keten)partners. De inzet van Mauriocio heeft bijgedragen aan meer acceptatie en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en verslaafden. Daarnaast heeft de inzet van decorandus er mede toe geleid dat MHC zich heeft kunnen ontwikkelen tot een professionele organisatie die midden in de samenleving staat.

Inzet

Decorandus zet zich, naast zijn professionele werk, ook in voor de bestrijding van armoede op Bonaire. Volgens het besluit tot het toekennen van de onderscheiding wordt opgemerkt dat Mauricio zich heeft gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”,  “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander de heer Marcelino Mauricio tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo