Nieuws van Bonaire

Verlaging belastingvrije som BES ‘automatisch’ door vastgesteld beleid

Verlaging belastingvrije som BES ‘automatisch’ door vastgesteld beleid

KRALENDIJK- De verlaging van onder meer de belastingvrije som en de ouderentoeslag volgt uit vastgesteld beleid en is in die zin niet anders dan wat in andere jaren gebeurt. Dat althans is de stelling van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) in reactie op vragen van Bonaire.nu. 

“Vanaf 2011 wordt elk jaar de belastingvrije som aangepast aan de inflatie. De berekening hiervoor is vastgelegd in de wet. Hiervoor worden jaarlijks door het CBS vastgestelde prijsindexcijfers voor Caraïbisch Nederland gebruikt. Omdat de prijsindexcijfers in de periode juli 2020 – juli 2021 per saldo met 3,0% zijn gedaald is de belastingvrije som per 1 januari 2022 ook met 3,0% gedaald”, aldus een gezamenlijke reactie van BZK en de Belastingdienst

Rocargo

Apart

Enigszins apart is de uitleg dat de daling in de consumentenprijzen onder meer werd veroorzaakt door een tijdelijke subsidie op onder meer de kosten voor water- en stroom in het kader van de COVID-19 pandemie. 

“Doordat er afgelopen jaar sprake was van een eenmalige subsidie om onder andere de stijgende energiekosten te ondervangen, waardoor de kosten voor de inwoners daalden, is er nu sprake van deflatie van de prijsindexcijfers. Daardoor daalt de belastingvrije som voor 2022. Wanneer de prijzen dit jaar weer (extra) stijgen, ook in relatie tot het wegvallen van de tijdelijke subsidie, zal via het prijsindexcijfer voor 2023 de belastingvrije som weer toenemen”, aldus de ontvangen uitleg.

Deel dit artikel