Nieuws van Bonaire

Chogogo Resort verrast door optreden OLB en dreigt met rechtszaak

Chogogo Resort verrast door optreden OLB en dreigt met rechtszaak
Foto’s Time to Smile Chogogo Dive & Beach Resort Bonaire

KRALENDIJK- De projectontwikkelaar van het Chogogo Resort, de familie Schellevis, voelde zich zeer verrast door de handelwijze van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als het gaat om de aanzegging van een boete. Het resort kreeg een boete van $1,2 miljoen aangezegd door zonder vergunning zand te storten om een strand aan te leggen. 

Dat blijkt uit een brief die het advocatenkantoor van de ontwikkelaar, Van Eps Kunneman Van Doorne (EKVD) stuurde aan het bestuurscollege. “Cliënte is zeer verrast door deze gang van zaken en de inhoud van de aanzegging, temeer daar op 12 augustus 2021 (zekerheidshalve) een aanvraag is ingediend voor het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot de in uitvoering zijnde werkzaamheden. Helaas heeft cliënte tot op heden geen beslissing op die Aanvraag van het Bestuurscollege mogen ontvangen”, schrijft advocaat Tom Peters van EKVD.

Peters merkt namens het Chogogo Resort ook op dat “cliënte zich blijft inspannen om de uitvoering van dit voor Bonaire zo belangrijke project in goed overleg en in afstemming met de lokale overheid en de bevoegde autoriteiten”. 

De advocaat spreekt namens zijn client van ‘een verrassingsaanval van de zijde van STINAPA’. 

Verval

Ook maakt Peters melding van het feit dat het Sunset Beach-terrein, vóór aanvang van de werkzaamheden al behoorlijk in verval was geraakt en dat zijn client steeds meende te handelen in de overeenkomst die was gesloten met Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG), die de grond heeft verkocht aan de projectontwikkelaar. “Bij het ontwerp van de zeezijde van het hotel  is veel aandacht besteed aan het samengaan van ecologie en kwalitatief hoogstaande services en uitstraling.”

Peters is namens zijn client van mening dat er formeel gesproken niet eens sprake is van de aanleg van een strand grenzend aan het resort. Het Chogogo Resort heeft desalniettemin, ‘alle zorgvuldigheid in acht genomen en het ontwerp uitgevoerd conform de bepalingen die zijn opgenomen in het Eilandsbesluit Onderwaterpark’.

Rechtszaak

Daarna wordt de brief van de advocaat minder vriendelijk. “Indien het niet lukt om in goed onderling overleg deze kwestie in de komende dagen tot een goed einde te brengen, dan zal cliënte genoodzaakt zijn rechtsmiddelen aan te wenden tegen de Aanzegging (tot opleggen van de boete, red.). Indien dat leidt tot vernietiging of herziening van de Aanzegging, dan staat daardoor vast dat sprake is van een onrechtmatig besluit waardoor cliënte aanspraak zal maken op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade”, aldus Peters

De advocaat wijst er verder op dat schade vanwege de door de Aanzegging ontstane vertraging in de uitvoering van het project en de reeds richting derden aangegane verplichtingen niet gering zal zijn. “Cliënte behoudt zich in dat kader alle rechten voor en zal dan ook een aantal formele omissies aan de kaak stellen die sowieso zullen moeten leiden tot vernietiging van de Aanzegging”, concludeert Peters. 

Sussend

De boel lijkt inmiddels enigszins gesust. Afgelopen week presenteerden beide partijen nog de gezamenlijke persverklaring, waarbij ook het Openbaar Lichaam de hand in eigen boezem lijkt te steken. Ondertussen is daarmee nog echt niet duidelijk of de boete nu van tafel is, of nog steeds (deels) zal worden gehandhaafd. 

Naar Bonaire.nu begrijpt is daar, ook binnen het Bestuurscollege, het laatste woord nog niet over gezegd. Uit de betrokken persverklaring lijkt in elk geval wel het beeld te spreken dat het Openbaar Lichaam zich deels kan vinden in de verdediging van Sunnyside Exploitatie B.V, zoals de vennootschap heet die het Chogogo Resort ontwikkelt. 

Deel dit artikel