Nieuws van Bonaire

Training Kaleidoscoop voor medewerkers in de kinderopvang kan nu lokaal gegeven gaan worden

Training Kaleidoscoop voor medewerkers in de kinderopvang kan nu lokaal gegeven gaan worden

KRALENDIJK – Zaterdag 7 augustus start de eerste training in het educatieve programma Kaleidoscoop voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De training wordt onder leiding van Centrum voor Jeugd en Gezin gegeven door trainers uit Bonaire die afgelopen jaar zijn opgeleid. Dit is een volgende stap in het programma BES(t) 4 kids om te zorgen voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang, zodat elk kind de kans krijgt om zich goed te ontwikkelen. 

Om er voor te zorgen dat jonge kinderen op Bonaire kwalitatief goede opvang krijgen, organiseerde het Centrum voor Jeugd en Gezin afgelopen jaar de training tot Kaleidoscoop-trainer. Inmiddels hebben 8 personen op Bonaire de opleiding tot trainer Kaleidoscoop afgerond. Zij starten vanaf 7 augustus 2021 met het trainen van alle pedagogische medewerkers op Bonaire. 

Het is de bedoeling dat het educatieve programma Kaleidoscoop in 2023 beschikbaar is in alle kinderopvangcentra en ook gastouders het programma gaan gebruiken. Daarnaast wordt het educatieve programma ook aangeboden voor gebruik in groep 1 en 2 van de basisscholen op Bonaire. 

Kaleidoscoop in de kinderopvang 

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het is een programma dat geïmplementeerd wordt om kinderen van Bonaire te ondersteunen en te stimuleren bij het spelen en leren. Het programma zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt. 

Kaleidoscoop maakt gebruik van de wil van kinderen om spelend te leren. Dit actieve leren staat centraal in het programma. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en leerervaringen in interactie met de leidster en andere kinderen. Ook wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van taal en denken van kinderen. Een vaste dagelijkse routine is bedoeld om kinderen te helpen begrijpen wat er volgt en omvat meestal tijd om buiten te spelen, te ‘leerwerken’ in speelhoeken en tijd voor interactie in kleine en grote groepen.

Uit onderzoek blijkt dat Kaleidoscoop kinderen goed voorbereidt op het onderwijs in lezen en schrijven, rekenen en andere vakken. Kaleidoscoop bevordert de onderwijskansen van kinderen en de overgang van een kinderopvang naar de basisschool wordt makkelijker. Kinderen leren met Kaleidoscoop al nadenken en zelfstandig zijn, plannen en focussen op een taak, problemen oplossen, omgaan met anderen en zich goed uitdrukken in taal. Ook krijgen kinderen met behulp van Kaleidoscoop zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo