Nieuws van Bonaire

Saba ontvangt 1 miljoen dollar extra

Foto – BZK Staatssecretaris Raymond Knops tekent de brief waarin hij Saba informeert dat het 1 miljoen dollar extra krijgt

SABA – Saba ontvangt een eenmalig bedrag van 1 miljoen dollar. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dit geld in 2021 toevoegen aan de vrije uitkering, en wordt daarmee vrij besteedbaar, zo heeft hij het bestuur op Saba laten weten. 

Staatssecretaris Raymond Knops: “Ik ben al langer met het bestuurscollege in gesprek over de hoogte van de vrije uitkering en het tekort aan structurele financiële middelen. Saba heeft de afgelopen jaren laten zien het financieel beheer en de rechtmatige besteding van middelen op orde te hebben. Met deze bijdrage wil ik Saba dan ook graag tegemoetkomen.”

In vergelijking tot Bonaire en Sint Eustatius, de twee andere openbare lichamen binnen Caribisch Nederland, beschikt Saba over weinig liquiditeiten. Daardoor heeft Saba de afgelopen tijd steeds vaker incidentele middelen moet inzetten om structurele kosten te dekken. De toevoeging van dit bedrag aan de vrije uitkering wordt gefinaliseerd, na goedkeuring door de Staten-Generaal.

Staatssecretaris Knops: “Op de langere termijn moet via de uitwerking van de adviezen uit het Raad van State onderzoek en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek toegewerkt worden naar een structurele oplossing.”

De Sabaanse gedeputeerde Bruce Zagers van Financiën is zeer content met deze extra bijdrage vanuit het ministerie. Het openbaar lichaam kan deze extra middelen gebruiken om onderdelen uit de begroting van 2021 te financieren waarvoor niet genoeg geld beschikbaar is.

Gedeputeerde Zagers: “Deze extra middelen, ook al is het slechts incidentele financiële hulp, zal de Sabaanse overheid helpen om aan haar juridische verplichtingen te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Het zal ook helpen om onze liquiditeitspositie die de afgelopen paar jaar verslechterd is te verbeteren.” 

1200

De 2021 begroting, die de eilandsraad goedkeurde in november vorig jaar, heeft een tekort van meer dan 1,3 miljoen dollar. Dit was de eerste keer dat Saba, sinds het een openbaar lichaam werd in 2010, een begrotingstekort heeft. De vrije uitkering in de begroting bedraagt iets meer dan 10,2 miljoen dollar. Dit bedrag is sinds 2012 vrijwel hetzelfde gebleven. De vrije uitkering is onvoldoende om de structurele en operationele kosten van de overheid te dekken. De begroting is net groot genoeg om de juridische verplichtingen na te komen, maar onvoldoende voor investeringen en onderhoud.

Gedeputeerde Zagers: “Hopelijk leiden de onderhandelingen voor een nieuw kabinet tot structurele oplossingen voor onze structurele financiële problemen. Maar wij zijn erg dankbaar voor deze extra steun. Het bevestigt de goede relatie die Saba en Nederland hebben opgebouwd, gebaseerd op vertrouwen en respect. En, het bevestigt het ‘more for more’ credo van de staatssecretaris.”  

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo