Nieuws van Bonaire

Aangifte inkomstenbelasting ook over noodregeling

Aangifte inkomstenbelasting ook over noodregeling

Wie in 2020 een uitkering heeft gekregen via de Noodregeling SZW, moet hierover inkomstenbelasting betalen. Dit geldt voor beide manieren waarop de noodregeling is uitgekeerd.

Betaling via werkgever

Als uw werkgever u niet (volledig) aan het werk kon houden in verband met het coronavirus, kon hij of zij u onder de noodregeling van SZW brengen. Uw (voormalige) werkgever kreeg dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor de uren die zijn of haar personeel niet meer ingezet kon worden. De compensatie werd aan uw werkgever uitbetaald, die dit vervolgens aan u doorbetaalde in de vorm van uw salaris. Deze compensatie moet u, net als reguliere looninkomsten, aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting onder de inkomsten uit arbeid.

Betaling via SZW

Als u op 13 maart 2020 werknemer was, maar vanwege het coronavirus niet meer in dienst werd gehouden, kon u zelf bij SZW een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning. Om aanspraak te maken moest het bedrijf waar u werkzaam was onder de noodregeling van SZW vallen. U kon aanspraak maken op tachtig procent van uw laatst verdiende loon. Deze uitkering van SZW is belast onder de inkomstenbelasting en dient u aan te geven onder de inkomsten uit arbeid.

U kunt uw aangifte Inkomstenbelasting tot 18 mei online doen via het digitale portaal MijnCN.nl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo