Nieuws van Bonaire

Meer aandacht voor mensen met beperking op Bonaire

Blokhuis werkt op Bonaire onder andere nauw samen met gedeputeerde Nina Den Heyer.

Kralendijk/Den Haag- Via een getrapte opzet in samenwerking met Bonaire. St. Eustatius en Saba hoopt staatsscretaris Paul Blokhuis een betere situatie te bewerkstellingen voor mensen met een beperking op de 3 BES-eilanden.

Dat schrijft Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer over het onderwerp. Blokhuis schreef de brief om de Kamer te informeren over VN-verdrag handicap met betrekking tot Caribisch Nederland.

De Staatssecretaris merkt in zijn brief op dat de schaal van de eilanden en de lokale omstandigheden een geheel andere aanpak dan in Europees Nederland. “In Caribisch Nederland is er bijvoorbeeld geen openbaar vervoer, maar is ook het aantal mensen met speciale vervoersbehoeften klein. Dit rechtvaardigt een meer individuele aanpak”.

Samenwerking

Volgens Blokhuis zijn voor wat betreft Bonaire acties in het kader van het verdrag sinds dit voorjaar opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen het openbaar lichaam van Bonaire (OLB) en het ministerie van VWS. “De lokale overheden zien het belang van het verdrag, maar kampen met beperkte capaciteit om dit uit te voeren”, zegt Blokhuis hierover.

Op Bonaire is inmiddels een Platform Inclusie opgericht, bestaande uit verschillende zorgpartijen die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.

Rolstoeltoegankelijk

De staatssecretaris schrijft in zijn brief ook dat op het eiland inmiddels ongeveer 30 huizen van rolstoelafhankelijke bewoners toegankelijk gemaakt door de aanleg van paden, rolstoeldrempels en vloeren.

Komende tijd zal het OLB nog eens 40 huizen aanpassen. Verder zijn er ook aanpassingen gedaan in de gebouwen van het voortgezet onderwijs, op het vliegveld en bij het raadshuis om de toegankelijkheid van deze locaties te vergroten.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo