Nieuws van Bonaire

Inwonertal Caribisch Nederland stijgt sterkst op Bonaire

Inwonertal Caribisch Nederland stijgt sterkst op Bonaire

Het aantal inwoners van Caribisch Nederland steeg in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2020 van 21 duizend naar 26 duizend. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neer op een groei van ruim 2 procent per jaar.

Tot en met 2024 voorziet de prognose ook een bevolkingsgroei van zo’n 2 procent per jaar met daarna een geleidelijke vertraging. Naar verwachting komt rond 2046 de groei tot stilstand. Caribisch Nederland zal tegen die tijd bijna 35 duizend inwoners tellen.

Van de drie eilanden is sinds 2011 het inwonertal van Bonaire het sterkst gegroeid. Ook de prognose van het CBS voorziet voor Bonaire de sterkste groei: van 21 duizend in 2020 naar 28,5 duizend rond 2045. Sint Eustatius groeit naar verwachting van 3,1 duizend inwoners naar 3,9 duizend. Voor Saba wordt een groei verwacht van 1,9 naar 2,4 duizend inwoners.

De aangepaste veronderstellingen leiden ertoe dat in vergelijking met de vorige prognose Caribisch Nederland in 2050 ruim 4 procent (ofwel 1 400) meer inwoners telt. Voor Bonaire (1 250 personen) en Sint Eustatius (200 personen) bedraagt dit percentage 5 en voor Saba geldt dat de bevolkingsomvang in 2050 volgens beide prognoses vrijwel gelijk is gebleven.

Omdat net als in de vorige prognose migratie de grootste bijdrage aan de bevolkingsgroei levert, zal ook volgens de nieuwe prognose vooral het aantal buiten Caribisch Nederland geboren inwoners toenemen. Het aandeel in Europees Nederland geboren inwoners is de laatste jaren gestegen van 9 procent in 2011 naar 13 procent in 2020. Volgens de prognose stijgt dit aandeel verder tot 16 procent in 2041. De vorige prognose resulteerde in vergelijkbare percentages.


Deel dit artikel