Nieuws van Bonaire

Traditionele BónKuné uitgesteld

BónKuné is een lokaal populair bingo spel waar leuke prijzen te winnen zijn

Kralendijk – Het Bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire maakt hierbij bekend dat zij i.v.m. de COVID -19  maatregelen besloten heeft om haar fondsenwervingsactiviteit, namelijk de traditionele BónKuné welke voor  zaterdag 20 juni was gepland uit te stellen tot zaterdag 18 juli bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas te Kaya Amsterdam.

Zoals elk jaar zijn de entree-kaarten beschikbaar bij de bestuursleden van de Stichting en ook bij de vrijwilligers die belast zijn met het organiseren van dit evenement. 

Natuurlijk zal er tijdens dit evenement rekening gehouden worden met de afstandsregels en zorgen dat hygiëne gewaarborgd wordt, conform aanbevelingen van Coronasmart.

Het Bestuur is zich wel degelijk bewust van de consequenties van de Coronavirus tijdens deze periode en ook hierna voor de doelgroep die de Stichting behartigt. Alsook van de behoefte aan middelen om haar programma en projecten te realiseren om deze groep ouderen en mensen die leven met dementie tegemoet te komen.

Het Bestuur is zeer dankbaar aan een ieder die een kaart koopt om deel te nemen aan onze BónKuNé om zodoende een bijdrage te leveren aan het goed doel.

Het Bestuur is altijd dankbaar voor uw bijdrage aan het streven naar een dementie vriendelijk Bonaire. 


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo