Nieuws van Bonaire

Opleidings Instituut Bonaire gaat samenwerking aan met Stichting Examenkamer

Opleidings Instituut Bonaire gaat samenwerking aan met Stichting Examenkamer

Opleidings Instituut Bonaire is verheugd over de intentieverklaring met de Stichting Examenkamer te Apeldoorn-Nederland waar gezamenlijk gewerkt gaat worden aan de kwaliteitsborging van de OIB-programma’s met de daarbij horende toetsen die tot een OIB diploma leiden.

Examinering onder toezicht van de Examenkamer

De examinering van de programma’s zal gaan plaatsvinden onder toezicht van de Examenkamer. Dit biedt kandidaten van Opleidings Instituut Bonaire de verzekering dat de verstrekte waarde documenten kwaliteit hebben en integer zijn verkregen. De intrinsieke waarde van de diploma’s wordt hierdoor geborgd. De inhoud wordt afgestemd met het bedrijfsleven en dat is van belang. Essentieel is dat de kandidaten de arbeidsmarkt betreden of beginnen aan een vervolgopleiding met een waardevol diploma op zak. Dit is een prachtige basis om hun talenten verder te ontwikkelen en benutten.

Voor Opleidings Instituut Bonaire is het daarnaast belangrijk om zich te onderscheiden als een kwalitatieve onderwijsinstelling. Door de samenwerking met de Examenkamer krijgt dit direct vorm in de praktijk. Voor kandidaten die mogelijk willen doorstromen naar een opleiding in Nederland is er een maatwerktraject ontwikkeld. Via een EVC-procedure is het dan mogelijk kennis en vaardigheden van kandidaten objectief te beoordelen ten opzichte van onderwijsprogramma’s in Nederland

Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer is al ruim 24 jaar een organisatie die staat voor een professionele,onafhankelijke kwaliteitsborging. Dit alles is gebaseerd op jarenlange expertise, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid. Naast het toezicht op de examens kijkt zij samen met de werknemers en werkgeversorganisatie naar de vereiste opleiding en competenties bij het starten van een nieuwe baan, een opleidingstraject binnen een branche of een formeel opleidingstraject. Als Nationaal Kenniscentrum EVC verzorgt de Examenkamer in opdracht van de Stichting van de Arbeid de kwaliteitsborging voor de arbeidsmarktroute.


Lees ook:

Deel dit artikel