Nieuws van Bonaire

Bezoekersregeling Fundashon Mariadal

Kralendijk, 19 mei 2020. Vanwege de coronacrisis zal Fundashon Mariadal alle bezoekers screenen bij de hoofdingang en bij de Spoedeisende Hulp. Dit geldt voor alle bezoekers van alle afdelingen in het gebouw. Met deze maatregel beschermt Mariadal de bezoekers, de patiënten en het personeel. Op deze manier kan de social distancing van anderhalve meter op alle afdelingen worden gehandhaafd.

De screening vindt elke dag plaats tussen 7.00 en 20.00 uur. In verband met social distancing hebben de wachtkamers van alle afdelingen een maximaal aantal bezoekers toegewezen gekregen. Als dit maximum is bereikt, worden bezoekers al bij de ingang gevraagd buiten het gebouw te wachten.

Bij binnenkomst dienen alle bezoekers zich te melden bij de receptie. Dit geldt ook voor begeleiders of tolken. De baliemedewerker zal aan de hand van een procedure bepalen of toegang tot het gebouw mogelijk is. Is dit het geval, dan krijgt de bezoeker een badge en een mondkapje uitgereikt. De badge dient bij het verlaten van het gebouw te worden ingeleverd.

Bezoekers die een risico betekenen doordat ze koorts hebben, hoesten, kortademig zijn, verkouden zijn, keelpijn hebben of op andere manieren een mogelijk besmettingsgevaar betekenen, mogen niet binnen zonder afspraak (via de huisarts). Deze bezoekers mogen de apotheek, de ziekenafdeling (Sentebibu), de verloskamer en het Kas di Kuido niet betreden. In het geval dat ze medicijnen komen ophalen, kunnen ze dit melden bij de receptie. De medicijnen zullen dan worden opgehaald en overhandigd.

Fundashon Mariadal vraagt de bevolking van Bonaire om begrip en medewerking bij het uitvoeren van deze bezoekersregeling.

Samen tegen corona!

Lees ook:

Deel dit artikel