Consumenten

Volgens enquête: Warehouse Bonaire vaakst bezocht; Van Den Tweel ‘overall’ beste

Op Bonaire veranderen de Van den Tweel Supermarket en Warehouse Bonaire ook van eigenaar.
interieur VDT Bonaire
Van den Tweel neemt een zeer sterke positie in; zowel als het gaat om aantal bezoekers als om de compleetheid van het assortiment.

Kralendijk- Warehouse Bonaire is de supermarkt die het vaakst wordt bezocht door mensen die boodschappen doen, op de voet gevolgd door de Van den Tweel Supermarkt. Dat blijkt uit een online enquête die is gehouden door adviesbureau Linkels & Partners in samenwerking met Bonaire.nu. Op de derde plaats van meest bezochte supermarkten staat de Bondigro.

Respondenten

De online enquête, die werd ingevuld door maar liefst 628 respondenten, was in totaal 1 week lang in te vullen via Bonaire.nu, de BES-Reporter en de Facebookpagina’s van zowel de nieuwssites als van Linkels & Partners. De grootste hoeveelheid respondenten vulde de enquête de eerste drie dagen in dat deze online stond. 424 respondenten openden de link naar de enquête via een webpagina en 204 via een Facebook post.

Van de respondenten is 31.9% man en 68.1% vrouw. 60% van de invullers spreekt thuis Nederlands, 30% Papiamentu, 6% Engels, 2% spreekt Spaans en 2% spreekt thuis een andere taal, vooral Duits of Frans. Ook geven relatief veel respondenten aan thuis een mix van alle talen te spreken of afwisselend Nederlands en Papiaments. 2 respondenten geven aan thuis Hatiaans Creole te spreken, maar met de afronding van percentages komt die taal uit op 0%. Indien sec naar taal wordt gekeken lijkt de groep respondenten niet geheel representatief voor de totale populatie aan boodschappers op het eiland, hetgeen niet geheel verwonderlijk is als rekening wordt gehouden wordt met het feit dat Bonaire.nu een Nederlandstalig nieuwsmedium is. Opgemerkt wordt evenwel dat ook bij het toepassen van een filter op taal (bijvoorbeeld Papiaments), de uitslagen van de enquête nauwelijks veranderen als het gaat om voorkeuren of meningen.

De grootste groep respondenten (72%) is getrouwd of samenwonend, al dan niet met inwonende kinderen. 16% is alleenstaand. 3% van de respondenten woont (nog) in bij ouders, 1% is parttime of duo-ouder en 7% kent een andere gezinssamenstelling.

Uitgaven

Van de respondenten geeft zo’n 7% minder dan 50 dollar per week uit aan boodschappen, 32% geeft daar tussen de 51 en 100 dollar per week aan uit, eveneens 32% tussen de 101 en 150 dollar en 21% geeft meer dan 150 dollar per week uit het doen van boodschappen. Het bedrag dat de grootste groep (64%) respondenten gemiddeld uitgeeft komt -grofmazig bezien- in grote lijnen overeen met een uitgaaf van zo’n 106 dollar per week, die volgens onderzoeksbureau Regioplan (2018) nodig is voor wekelijkse boodschappen.

Opvallend genoeg is inkomen ‘an sich’ geen sterk drijvende factor als het gaat om de keuze voor supermarkt. Ook als een filter wordt toegepast op de inkomenscategorieën dan tonen de resultaten dezelfde voorkeuren en patronen als voor de andere inkomensgroepen, zowel als het gaat om de supermarkt waar men bij voorkeur boodschappen doet als waar het gaat om waar men het vaakst komt. Wel valt op dat zij die minder dan 100 dollar per week te besteden hebben, Warehouse Bonaire vaker en Van den Tweel Supermarkt juist minder vaak bezoeken, dan voor de totale groep het geval is.

Populair

De meest bezochte supermarkt is Warehouse Bonaire, waar 91,1% van de respondenten wel eens boodschappen doet. Warehouse Bonaire wordt op de hielen gevolgd door Van Den Tweel Supermarkt, waar 89,8% van de respondenten wel eens boodschappen doet. Op een goede derde plaats staat Bondigro, dat door 72,9% van de respondenten wel eens wordt gezocht. Nummer 4  van de meest bezochte supermarkten is Famoso (28,8% van de respondenten) en de Caribe Supermarkt (26% van de respondenten).

De vraag over waar respondenten het liefste boodschappen doen levert een vergelijkbaar beeld op. Gevraagd om hun top-3 van meest favoriete supermarkten op te noemen, noemt 83,6% van de respondenten Warehouse Bonaire, gevolgd door 82,6% voor Van den Tweel en 58,6% voor Bondigro. Ook in deze lijst staat Famoso -met afstand- op een 4e plek met 13,2%. De vijfde plaats moet Caribe Supermarkt hier delen met Pietersz Import. Beide worden hier genoemd door 12,4% van de respondenten.

Resultaat van het antwoord op de vraag: ‘ Als je een top-3 moet aangeven van supermarkten waar je het liefste inkopen doet, welke 3 supermarkten zou je dan kiezen?’

Dominant

Ondanks het feit dat Warehouse Bonaire bovenaan alle lijstjes prijkt, is Van den Tweel de grote favoriet als het gaat om de compleetheid van het assortiment en tal van andere criteria. Aangezien Warehouse Bonaire en Van Den Tweel behoren tot dezelfde eigenaar kan zonder meer worden geconcludeerd dat zij samen een bijzonder dominante positie innemen en een groot deel van de markt bestrijken, al gaat het om verschillende marktsegmenten.

In een reeks van artikelen zal Bonaire.nu de komende dagen aandacht besteden aan de uitkomsten van de enquête, waarbij steeds een ander element van het onderzoek onder de loep wordt genomen.

Deel dit artikel