Nieuws van Bonaire

Thuisonderwijs op Bonaire extra uitdaging door tekort laptops

Thuisonderwijs op Bonaire extra uitdaging door tekort laptops
Foto: Marit Severijnse

Marit Severijnse |Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – De scholen op Bonaire zijn gesloten om Covid-19 besmetting te voorkomen. Eindexamenleerlingen krijgen daarom digitaal les via internet, maar niet iedereen heeft thuis een goede verbinding of een laptop om volwaardig mee te kunnen doen.

De eindexamenleerlingen op Bonaire hebben nog een mondeling examen af te leggen en enkele opdrachten in te leveren. Zij mogen hiervoor wel naar school, maar in groepen van tien en verdeeld over meerdere lokalen. Alle anderen krijgen digitaal les via internet.

Naar schatting zijn er veertig tot zeventig gezinnen die thuis niet de juiste middelen hebben om hun kinderen te kunnen betrekken bij de les. Voor hen wordt een laptop in bruikleen beschikbaar gesteld.

“Gezien de stop van het vliegverkeer gaat dat nog niet zo makkelijk”, zucht de directeur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) Frans van Efferink. “We hopen deze leerlingen nog voor de paasvakantie te kunnen voorzien.”

Gezinnen geholpen aan laptop
Om deze kinderen niet te benadelen hoeft de school tijdens de introductiefase van het online lesgeven geen absenties te vermelden. Ook wordt er geen stof behandeld waar ze op worden getoetst. “Het is enkel een manier om hun kennis op peil te houden tot de scholen weer open kunnen.”

Rocargo

Na de zomervakantie wil de school starten met een pilot project waarin leerlingen aan het begin van het schooljaar een tablet of laptop mee naar huis krijgen.

Eindexamen
Voor de eindexamenleerlingen is het de komende tijd nog even spannend. Hoewel een groot aantal van hen al goed hun slagingskans kan beoordelen, is het voor anderen nog wachten op de ‘zak en slaagregeling’ uit Nederland.

Vanwege het coronavirus is het schoolexamen cijfer (SE) bepalend geworden voor het wel of niet slagen. Voor de één is dat voordeliger dan voor de ander. “In de groepsapp vierde iedereen dat ze het hadden gehaald. Tegelijkertijd voelde het ook heel gek”, vertelt een jongen van het VMBO. Ook zijn klasgenoot staat er goed voor. “Ik weet dat ik hoe dan ook zal slagen.”

Spanning
Er zijn ook eindexamenleerlingen die nog in onzekerheid zitten, vertelt Gandy Mauricio. Hij is al vijftien jaar mentor van examenleerlingen en leraar bouwen, woning en interieur op het VMBO. “Sommige hoopten juist met het centraal examen hun cijfer op te krikken, ze zijn bang dat ze het jaar over moeten doen.”

Op afstand worden ze voorbereid op een eventuele herkansing. Dit gebeurt via Microsoft Teams. Voor de leraren best even wennen. “In de klas zie je aan leerlingen hun gemoedstoestand of ze je uitleg begrepen hebben. Op afstand is dat niet hetzelfde’’, vertelt Mauricio.

De mentor vindt online lesgeven in deze uitzonderlijke gevallen handig, maar niet ideaal. “Je hebt nog wel eens te maken met een slechte verbinding. Ook moet je ze vooraf goed informeren zodat ze het niet vergeten.”

Voor de overige klassen wordt ook onderwijs op afstand geregeld. Zelfs de gymles gaat door. Schooldirecteur Frans van Efferink denkt dat dit nog wel eens voor een vernieuwing kan zorgen binnen het onderwijs. “In de toekomst kan ik me best een situatie voorstellen waarin we contactmomenten op school vaker combineren met digitaal lesmateriaal.”

Feestelijke afsluiting
Het is nog niet zeker hoe de afsluiting voor de geslaagde leerlingen eruit zal zien. Normaal vindt dit begin juli plaats. “Een eindfeest met een dj of een band. Geen idee hoe dat nu zal gaan”, vertelt mentor Mauricio.

Ook schooldirecteur Efferink durft dat nog niet met zekerheid te zeggen. “Het zou best kunnen dat ze hun diploma straks in kleine groepjes moeten ophalen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo