Nieuws van Bonaire

Verheldering omtrent de term Quarantaine

Alexey Hulsov via Pixabay 

Kralendijk – Er is onduidelijkheid ontstaan over de invulling van het verzoek tot quarantaine en hoe deze zich verhoudt tot onder andere de mensen die de afgelopen periode zijn aangekomen op Bonaire. Dit bericht maakt duidelijk wat deze maatregel precies inhoudt. 

Quarantaine wordt door het RIVM als volgt uitgelegd: Als iemand niet ziek is, maar mogelijk ziek kan worden, kan deze persoon voor bepaalde tijd in quarantaine geplaatst worden totdat zeker is dat diegene niet ziek is. In het geval van het Coronavirus is hiervoor een periode van 14 dagen van toepassing.

Het eilandelijke beleidsteam (EBT) heeft het dringende verzoek gedaan om bij ziekteverschijnselen 14 dagen zelfquarantaine aan te houden. Ook als mensen terugkeren uit een risico gebied, zoals bijvoorbeeld Europees Nederland, wordt dit met klem verzocht. Kortom: als je geen ziekteverschijnselen hebt, maar uit een risicogebied komt, dien je in zelfquarantaine te zijn. Hierbij is het belangrijk dat de persoon thuis blijft als dat kan, ten alle tijde social distancing en de verscherpte hygiënische maatregelen toepast.

Quarantaine is een preventieve maatregel bedoeld voor mensen met een zeker of waarschijnlijk contact met een Corona patiënt. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen maatregelen die horen bij een risicogebied, waar sprake is van wijdverspreide transmissie van Corona, en een gebied, zoals Bonaire, waar nog geen besmetting is of een eiland waar slechts een enkele besmetting is.  

Het is aan eenieder om verantwoordelijkheid te nemen. Laten wij hier op een verantwoorde en sociaal geaccepteerde manier mee omgaan. Mocht u hier nadere informatie over willen dan kunt u bellen naar de gratis informatielijn, 0800-1351. Mensen die specifieke zorgen hebben kunnen tijdens kantooruren bellen naar de Afdeling Publieke Gezondheid, tel. 717 2211

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo