Nieuws van Bonaire

Besluit omtrent inventarisatie ingezetenen van Bonaire in het buitenland

Kralendijk – De komende dagen wordt er geïnventariseerd hoeveel ingezetenen van Bonaire zich in het buitenland bevinden, zodat er op passende wijze hulp geboden kan worden. Hierop vooruitlopend heeft de Gezaghebber, na samenkomst van het EBT en het inwinnen van het advies van deskundigen waaronder medici, besloten om tot 7 april a.s. ingezetenen niet te repatriëren. 

Er is gisteren, bij hoge uitzondering een groep ingezetenen teruggebracht vanuit Colombia, omdat het luchtverkeer afgesloten wordt. Daarnaast is het niet zinvol de zorg in Colombia te belasten met uitbehandelde patiënten. De patiënten zijn voor vertrek gescreend op het COVID-19 virus. Na aankomst zijn zij wederom gescreend en in zelfquarantaine geplaatst.   

De Gezaghebber en zijn team begrijpen dat het besluit om te wachten met repatriëring een harde noot kan zijn voor de “gestrande” Bonairianen. Het is echter belangrijk dat in deze turbulente periode passende voorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van de veiligheid van het eiland. Ook de mensen op Bonaire zijn geconfronteerd met beperkende maatregelen die versterkende gevolgen hebben. Ieder draagt op zijn of haar manier een steentje bij aan de veiligheid van Bonaire. 

Voor 7 april zal er opnieuw overwogen worden of er kan worden overgegaan tot repatriëring of dat er andere hulpmaatregelen nodig zijn.

Deel dit artikel