Nieuws van Bonaire

Fundashon Mariadal activeert calamiteitenplan

De realiteit rond het Coronavirus COVID-19 klopt bij Bonaire aan de deur. Fundashon Mariadal heeft daarom in dit verband haar calamiteitenplan in werking gebracht. Recentelijk heeft de Raad van Bestuur van Fundashon Mariadal het Crisis Beleidsteam opgedragen de nodige maatregelen te nemen in het kader van de COVID-19 crisis.

De benadering van Fundashon Mariadal voor deze crisis beoogt de acute zorg te waarborgen en de instelling gereed te hebben voor het behandelen van COVID-19 gevallen, mochten deze zich voordoen op Bonaire.

Preventie is van belang om te voorkomen dat het virus de ruimte krijgt om zich te verspreiden. In dat kader heeft Fundashon Mariadal dan ook noodzakelijke veranderingen ingevoerd om de gezondheid van onze cliënten, bezoekers en medewerkers veilig te stellen.

Crisis Beleidsteam

COVID-19 blijkt een grote impact te hebben op samenlevingen en des te meer op ouderen. Goede voorbereiding en wijzigingen in gewoonten zijn essentieel om verspreiding te voorkomen. Het Crisis Beleidsteam van Fundashon Mariadal heeft de taak om voorzorgsmaatregelen en beslissingen te nemen voor het garanderen van de continuïteit van de noodzakelijke en haalbare zorg, gezien de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt voor Bonaire en Caribisch-Nederland. 

Een operationeel team is de nodige veranderingen en maatregelen aan het realiseren om de continuïteit van de noodzakelijke en haalbare zorg te garanderen in deze zorginstelling.

Enkele handelingen en maatregelen

Het is in dit licht dat handelingen moeten worden bezien, die gevolgen hebben voor de zorg die wordt gegeven aan de klinische en de poliklinische patiënten van Fundashon Mariadal. Er moet rekening worden gehouden met de volgende punten die onmiddellijk van kracht zijn:

  • Alle reguliere consulten met specialisten voor curatieve zorg worden afgezegd. Dus, de reguliere polikliniek met specialisten is tot nader order dicht. Maar tegelijkertijd wordt de beslissing bij de specialist gelegd ten aanzien van de zorg voor zijn patiënten. Consulten en curatieve zorg zouden dus nog plaats kunnen vinden bij overleg van de specialist met zijn patiënt;
  • Bezoek aan de verpleeg en verpleeghuis afdelingen wordt beperkt tot één persoon per patiënt. Dit geldt ook voor de afdeling Eerste Hulp;
  • De medewerkers van Fundashon Mariadal houden zich aan de nieuwe voorschriften, bijvoorbeeld: er worden geen handen gegeven bij het groeten;
  • Verder worden de hygiënevoorschriften benadrukt, zoals regelmatig handenwassen;
  • Voor de thuiszorg zullen wijzigingen gelden die een bredere samenwerking vereisen tussen de zorgverlener en de mantelzorger (het familielid dat de patiënt helpt verzorgen). Aan de mantelzorgers zal worden gevraagd om hun gedeelte van de zorg toe te nemen. Fundashon Mariadal doet dit verzoek voor samenwerking om de veiligheid van onze thuiszorgverpleegsters te garanderen.

Fundashon Mariadal heeft de ruimte en ook de bereidwilligheid van haar personeel nodig om hen zó voor te kunnen bereiden dat zij volledig klaar kunnen staan voor het één of het ander in deze. Hierbij komt dat de Fundashon Mariadal de verantwoordelijkheid heeft om alle acties te ondernemen die bijdragen tot het verminderen van risico’s en zodoende het voorkomen dat de COVID-19 vruchtbare grond krijgt om zich te verspreiden en post te vatten in onze samenleving.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo