Nieuws van Bonaire

Pilot kweken van algen als duurzame grondstof veelbelovend


Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft zich gisteren laten informeren over de voortgang van het plan voor de ontwikkeling van een algenkwekerij op Bonaire. Dat gebeurde ter gelegenheid van de start van een pilot met het kweken van algen als duurzame grondstof voor verschillende producten zoals diervoer, cosmetica en brandstof.

AlgaePARC Bonaire is een initiatief van hoogleraar prof.dr.ir. René Wijffels van de Wageningen University & Research en het openbaar lichaam Bonaire. Bij het opzetten van de pilot en het vervolgtraject is Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB NV) als samenwerkingspartner betrokken. Afgelopen maand  zijn er op het terrein van WEB bij Barcadera een laboratorium en een proeffaciliteit ingericht.

Rocargo
Foto – Skyview

Gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe en Nina den Heyer kregen daar een toelichting van Chief Executive Officer van WEB Alfredo Koolman en professor Wijffels waarna de installaties werden bekeken. In de kleine reactor in het buitenbassin zijn al de eerste plantjes aan het groeien. Het gaat om inheemse soorten waarmee proeven zijn gedaan in het universiteitslaboratorium in Wageningen om vast te stellen welke onder de Bonairiaanse omstandigheden het snelst groeien.

Aanwezig waren ook interim-directeur van Stinapa Peter Jager en Yoeri de Vries namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partijen hebben de mogelijkheden van verdere samenwerking besproken.      Het lab kan namelijk ook voor andere onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. ,,Dankzij WEB en WUR beschikt Bonaire over een kleine, maar professionele onderzoeksfaciliteit. Hoe meer deze wordt benut, des te beter. Wij juichen samenwerking met andere partners zoals Stinapa en het ministerie daarom van harte toe”, aldus gezaghebber Rijna.

Foto – Skyview

De onderzoeksfase die het algenproject nu is ingegaan duurt ongeveer een jaar. Op basis van de uitkomsten zal de productie van algen worden opgevoerd. Parallel daaraan wordt bekeken voor welke duurzame toepassingen de op Bonaire te kweken algen zich het best lenen.

,,In het begin waren er weinigen die geloofden in dit project. Dat heb je wel vaker met innovaties. Gelukkig zijn er pioniers zoals professor Wijffels die zich daardoor niet laten ontmoedigen. Mede door de samenwerking met WEB en dankzij financiële bijdragen uit het NWO Caribenprogramma en uit Brussel krijgt het AlgaePARC Bonaire steeds concreter vorm. Het ziet er veelbelovend uit”, aldus Rijna.

Deel dit artikel