Nieuws van Bonaire

Minister Arie Slob maakt kennis met onderwijsveld Caribisch Nederland


Kralendijk – Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs & Media brengt van maandag 13 tot en met woensdag 15 januari een werkbezoek aan Caribisch Nederland. Hij zal gedurende deze dagen kennismaken met het lokale onderwijsveld. Na aankomst op Sint Maarten op zondagavond 12 januari, zal de minister achtereenvolgens Saba, Sint Eustatius en Bonaire bezoeken. Minister Slob zal op ieder eiland lokale onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs bezoeken, waarbij hij met leerlingen in gesprek zal gaan.

Op Saba wordt hij op de maandagochtend ontvangen door gezaghebber Jonathan Johnson en eilandsecretaris Tim Muller. In het kader van het programma BES(t) 4 Kids, ter versterking van de voor- en naschoolse opvang, zal hij op alle drie de eilanden ook bij een kinderdagverblijf langs gaan. Op Saba staan tevens een bezoek aan het Expertise Center Education Care  (EC 2) en aan de Queen Wilhelmina Library op het programma. Ter afsluiting van het bezoek aan Saba wordt de Mount Scenery beklommen, op 887 meter boven de zeespiegel de hoogste berg in het Koninkrijk. 

 
Op dinsdag doet de minister Sint Eustatius aan. Hier zal hij, naast een gesprek met regeringscommissaris Marcolino Franco en plaatsvervangend regeringscommissaris Mervyn Stegers, de vijf  scholen bezoeken en een kijkje nemen bij het museum van de Historical Foundation en het historische Fort Oranje (1636). Aan het eind van deze dag reist de delegatie door naar Bonaire waar ze worden ontvangen door gezaghebber Edison Rijna en waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond.


Ook op Bonaire zal de minister een aantal scholen bezoeken en met leerlingen in gesprek gaan. Bij de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) zullen minister Slob en gedeputeerde Den Heyer tevens een tweede convenant Onderwijshuisvesting Bonaire ondertekenen. Het traject ter verbetering van de onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland loopt sinds 2012 en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de drie openbare lichamen.

Deel dit artikel



Rocargo

Rocargo

Rocargo