Nieuws van Bonaire

Herdenking 40 jaar Sterke Yerke

Monument ter nagedachtenis stranding Yerke III opgeknapt in 2018 (© Sterke Yerke)

Kralendijk – Op 14 december herdenkt de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke (kortweg: Sterke Yerke) op Bonaire dat het vlot Sterke Yerke III 40 jaar geleden op de kust van Bonaire strandde, met het einddoel Curaçao in zicht. Tegelijkertijd is dit de aftrap voor het nieuwe vlot: Sterke Yerke IV. Met dit vlot wil Sterke Yerke op ludieke wijze aandacht vragen voor de plastic soup-problematiek. 

Het verhaal van de Sterke Yerke begint in 1974 als een vriendengroep uit de Friese hoofdstad Leeuwarden besluit een vlot te bouwen. Met deze eerste Sterke Yerke werden de Friese meren en de Waddenzee bevaren en zelfs een, helaas vergeefse poging gedaan om Engeland te bereiken.

Rocargo

Als in 1976 de tweede Steke Yerke is gebouwd, werd met dit vlot inderdaad Engeland bereikt, met als hoogtepunt de stoere Yerke II die op 13 augustus ongeschonden de Londense Tower Bridge bereikte en we verwelkomd werden door de Nederlandse ambassadeur in Engeland. Daar onder deze Tower Bridge ontstond het idee de Oceaan over te steken naar Curaçao.

Eind 1978 werd de Stichting Sterke Yerke daarvoorin het leven geroepen en werd begonnen met de bouw van Sterke Yerke III. Op 14 april 1979 werd deze Yerke III in Leeuwarden te water gelaten. Na in mei een onderzoek te hebben gedaan naar de verontreiniging van de Rijn vertrokken op 1 augustus bemanningsleden Guus en Chris Schweigmann, Leo van der Ploeg en Frits Riemersma vanuit de haven van Harlingen om na 59 dagen een tussenstop te maken op de Canarische eilanden. Onderweg werd onderzoek verricht om de vervuiling van de Oceanen aan te tonen.

Sterke Yerke 3 op weg naar Curaçao ( foto Sterkeyerke.nl)

Op 25 oktober werd aan de definitieve oversteek naar Curaçao begonnen, een tocht die in de nacht van 14 op 15 december na 137 dagen dramatisch eindigde op de rotskust van Washikemba Bonaire, slechts 60 mijl voor het einddoel Curaçao.

In 1985 werden vergeefse pogingen gedaan de Yerke boven water te krijgen.Op 28 januari 1986 werd hij alsnog daadwerkelijk gelicht, althans voor wat betreft er van de Yerke over was na al die jaren onder water. Na de nodige reparaties werden dan eindelijk de laatste 60 mijl naar Curaçao afgelegd om hier op 1 maart aan te komen.

Rocargo
Stranding Sterke Yerke 3 op Bonaire ( foto Sterkeyerke.nl)

In 1980 maakten de overheid en bevolking van Bonaire zich hard voor een blijvende herinnering aan de Yerke en bouwden een monument aan de kust van Washikemba in de vorm van de letter Y, het symbool van de Sterke Yerke III.Op 13 december 1985, 6 jaar na de stranding en tijdens de voorbereidingen van de laatste en succesvolle bergingsactie, werd het monument officieel onthuld door de toenmalige Nerderlandse minister van Justitie, Dhr. Korthals Altes

In 2018 is een groep oud-bemanningsleden naar Bonaire gegaan om het inmiddels door orkanen behoorlijk gehavende monument te restaureren. Mede dankzij aannemersbedrijf Haafkes is dit fantastisch gelukt. Daarnaast is voor een betere bewegwijzering gezorgd. Tijdens deze werkzaamheden is Gezagvoerder Edison Rijna van Bonaire ter plekke langsgekomen om de bemanning van de Yerke III een erepenning op te spelden, een soort ereburger-status. Op 2 juni werd het opgeknapte monument feestelijk onthuld door Johny Craane, Dhr. Soleano en Boi Antoin.

De huidige missie is actueler: Sterke Yerke wil het probleem van de plastic soup met het vlot Sterke Yerke IV onder de aandacht brengen van de Nederlandse politiek, overheden, producenten en de bevolking. Er zal geen plastic uit het water worden gehaald, maar ze gaan wel onderzoek doen en bewustwording creëren. Vanuit de stichting worden jongeren enthousiast gemaakt om aan boord te stappen van de Sterke Yerke IV en over het plastic soup-probleem te communiceren.

De herdenking zal op 14 december om 15.00 uur (lokale tijd) plaatsvinden bij het Sterke Yerke-monument op Bonaire, in aanwezigheid van de bemanningsleden en overige Yerkes , hun vrouwen, en de broers van het recentelijk overleden bemanningslid Chris Schweigmann.

Rocargo

De Sterke Yerke-bemanning zal officieel ontvangen worden door de gezaghebber van Bonaire, dhr. Edison Reina. Het team wil tevens een dag meehelpen met Clean Coast Bonaire om de kust schoon te maken. 

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo