Nieuws van Bonaire

Onderzoek naar mariene biodiversiteit op Bonaire

Een internationaal onderzoeksteam is van 21 oktober tot 9 november op Bonaire om de mariene biodiversiteit te onderzoeken. Hoewel de riffen van Bonaire goed worden gemonitord, is hun mariene biodiversiteit niet goed onderzocht. Omdat Bonaire rijk is aan mariene habitats, heeft het een groot potentieel voor het ontdekken van zeldzame soorten of zelfs soorten die nieuw zijn voor de wetenschap. Uiteindelijk hoopt het team meer te zeggen over hoe de soortenrijkdom rondom het eiland is verdeeld en vergeleken is met dat van andere Caribische eilanden.

Kralendijk – De riffen van Bonaire zijn een beroemde toeristische attractie, maar worden bedreigd door een aantal lokale en regionale druk zoals effecten van klimaatverandering, loslopend vee, invasieve exotische soorten, kustontwikkeling, erosie en eutrofiëring door afvalwater. Het is belangrijk om de veerkracht van de koraalriffen te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering, zoals warmer zeewater (koraalverbleking) en extreme weersomstandigheden (langere periodes van droogte en krachtigere orkanen). Belangrijke managementoverwegingen zijn de implementatie van kustbescherming door ruimtelijke ordening, vermindering van erosie door herbebossing van inheemse bomen en struiken, vermindering van loslopend vee en bescherming van bepaalde soorten.

In plaats van de koraalbedekking te monitoren, zal het onderzoeksteam zich richten op onderwerpen die verband houden met de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde soorten. Het is essentieel om te weten welke soorten bescherming nodig hebben en welke soorten schadelijk kunnen zijn voor andere soorten. Sommige geassocieerde dieren kunnen namelijk hun gastheren beschadigen, vooral wanneer ze in hoge dichtheden voorkomen, zoals kerstboomwormen. Sommige soorten krabben, garnalen en slakken zijn volledig afhankelijk van de aanwezigheid van een paar soorten gastheerorganismen, zoals koraal en sponzen, die ze gebruiken als leefgebied om in te leven. Als een gastheersoort verdwijnt, sterven de bijbehorende soorten ook uit.

Omdat het team ook onderzoekservaring heeft op andere plekken in het Caribisch gebied, kan het misschien soorten vinden die nog nooit eerder op Bonaire zijn waargenomen, of ze kunnen vaststellen dat sommige soorten die over het algemeen zeldzaam zijn in het Caribisch gebied, veel voorkomend zijn op Bonaire. Op andere plaatsen, die in voorgaande jaren werden bezocht, vond het team soorten die nieuw waren voor de wetenschap of nieuwe records voor het Caribisch gebied. Dit laatste is belangrijk om de aanwezigheid van geïntroduceerde soorten te detecteren, die mogelijk invasief kunnen worden.

Elk teamlid heeft zijn/haar eigen expertise met betrekking tot zeedieren en planten. Sommige leden zijn gespecialiseerd in bekende groepen organismen, zoals koralen, sponzen en algen, terwijl anderen op de hoogte zijn van soorten die niet gemakkelijk te vinden zijn omdat ze betrekking hebben op dieren die meestal goed verborgen, klein of gecamoufleerd zijn. De meeste teamleden komen uit Nederland, maar anderen komen uit Italië, Japan, Puerto Rico, Rusland en de VS. Een deel van het Nederlandse team is gevestigd in Naturalis Biodiversity Center (Leiden) en de anderen zijn vertegenwoordigers van ANEMOON Foundation, die gespecialiseerd is in het monitoren van mariene soorten. Het team werkt samen met STINAPA en DCNA op Bonaire. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het WWF Netherlands Biodiversity Fund.

Openbare lezing

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de onderzoeksexpeditie, is er een openbare lezing door de bezoekende wetenschappers op donderdagavond 24 oktober bij Jong Bonaire van 19:00-21:00.

Voor meer informatie, contact Bert W. Hoeksema, Naturalis Biodiversity Center, Leiden Email: bert.hoeksema@naturalis.nl

Deel dit artikel