Nieuws van Bonaire

Kickoff Masterplan 2030 Conferentie op 6, 7 en 8 november.

Denk en praat mee over de toekomst van Bonaire

Kralendijk – Vandaag is tijdens een persconferentie waarbij het voltallige Bestuurscollege aanwezig was, uiteen gezet wat de inwoners van Bonaire mogen verwachten van de Kick-off Masterplan 2030 Conferentie.

,,De toekomst van Bonaire is van ons allemaal. Daarom wil het Bestuurscollege dat zo veel mogelijk inwoners van Bonaire meedenken en meepraten over het Masterplan 2030, net zoals dit Bestuurscollege dat ook met het bestuur programma heeft gedaan. In het masterplan komt te staan hoe wij met zijn allen vinden dat onze samenleving er over tien jaar moet uitzien op de diverse belangrijke gebieden voor Bonaire zoals sociaal maatschappelijke voorzieningen, economische ontwikkeling en educatie,” aldus gezaghebber Edison Rijna.

Op de eerste dag zullen diverse gastsprekers, zowel lokaal als internationaal, hun ervaringen en visie met ons delen en zo inspirerende ideeën aandragen die – al dan niet in aangepaste vorm – heel goed op Bonaire kunnen worden toegepast. Sprekers zijn onder andere Nolly Oleana van Rijksdienst Caribisch Nederland, Kate Brown van GLISPA (Global Island Partnership), Robertico Croes van the University of Central Florida, Felix Greving van Mariadal, Glenn Thodé van de Universiteit van Aruba, Raffy Kock van O4IA en Sandra Brown, voormalige directeur Xander Bogaerts Dare to Dream Foundation en voormalig hoofd gezinsvoogdij op Bonaire.

De twee daaropvolgende dagen bestaan uit workshops waar de deelnemers zich apart -al naar gelang hun interesses- voor kunnen registeren. Thema’s die tijdens de workshops behandeld zullen worden zijn onder andere sociaaleconomisch, infrastructuur, educatie, cultuur, duurzame economie, goed bestuur, toerisme en duurzame technologie. Na deze kick-off volgen er ook nog informatie- en discussiebijeenkomsten in de wijken.

,,Het is de taak van het Bestuurscollege om een visie neer te zetten en plannen te maken, maar wij willen de samenleving daar zo veel mogelijk bij betrekken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenschap een stempel kan zetten op haar eigen toekomst. Het kan niet anders dan dat er veel inwoners van Bonaire zijn met heel goede ideeën voor de toekomst van Bonaire. Daar staat dit Bestuurscollege voor open,” aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Het Bestuurscollege doet een oproep aan burgers uit alle lagen van de Bonairiaanse  samenleving om zich aan te melden. Aanmelden kan op drie verschillende manieren. Via de website www.masterplanbonaire.com, via een email aan masterplan2030@bonairegov.com of via tel. 717 5330 toestel  1235. Er kunnen maximaal 200 mensen in de zaal, reageer dus meteen. De toegang is gratis. Bezoek voor meer informatie de website www.masterplanbonaire.com

Deel dit artikel