Nieuws van Bonaire

Verklaring OLB op communicatieondersteuning

Kralendijk – Binnen het Bestuursakkoord vindt er een algehele doorlichting van het overheidsapparaat plaats. Naast dit traject gaat er vanuit het OLB een verdiepende analyse plaatsvinden hoe de afdeling communicatie beter uitgerust kan worden voor het ondersteunen van het BC. 

Op dit moment heeft de afdeling Communicatie van het OLB onvoldoende capaciteit om het BC te ondersteunen bij het schrijven van persberichten en het taalkundig redigeren van documenten. Het BC wijst erop dat de betreffende afdeling jarenlang verwaarloosd is, wat heeft geleid tot een personele onderbezetting. 

Om in de behoefte op korte termijn te voorzien heeft het BC, na inwinning van advies, besloten een tweetal tekstschrijvers tijdelijk voor een gelimiteerd aantal uren in te huren. Een van deze partijen verricht -sinds 2005 – onder dezelfde voorwaarden in opdracht van voorgaande Bestuurscolleges tot hun tevredenheid redactionele werkzaamheden. Het verschil met het verleden is dat het huidige BC de inhuur formeel heeft vastgelegd in een BC-besluit.

Het betreffende BC-besluit is door een daartoe niet bevoegd persoon ter beschikking gesteld aan de media. Hoewel er inhoudelijk geen bezwaar bestaat tegen openbaarmaking, baart het het BC zorgen dat een vertrouwelijk stuk onbevoegd openbaar is gemaakt. Dat is dit jaar een keer eerder gebeurd. Deze voorvallen schaden de reputatie van het OLB als geheel. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bij aanbestedingen van voor de ontwikkeling van Bonaire belangrijke projecten geschikte kandidaten niet inschrijven omdat zij niet het risico willen lopen dat door indiscretie van het OLB concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie op straat komt te liggen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo