Luchtvaart & Reizen

Peter Hartman: Den Haag aan zet inzake betaalbare vliegtickets

Oud KLM president-directeur, die zelf Curaçao werd geboren, is erg gepassioneerd als het gaat over de luchtvaartproblematiek op de eilanden.

Oud KLM president-directeur Peter Hartman, die zelf op Curaçao werd geboren, is erg gepassioneerd als het gaat over de luchtvaartproblematiek op de eilanden.

Kralendijk- Volgens Peter Hartman, voorzitter van de commissie die zich buigt over de problematiek van de luchtverbindingen tussen de eilanden, ligt de bal nu bij Politiek den Haag als het gaat over concrete maatregelen die de prijzen voor vliegtickets terug moeten dringen. Dat zegt Hartman in een uitgebreid gesprek met Bonaire.nu.

Volgens de oud KLM president-directeur heeft de expertgroep luchtvaart, waar hij leiding aan geeft, al veel werk verzet en ligt er een advies dat een belangrijke doorbraak zou kunnen betekenen voor de inwoners van de eilanden, als het gaat om het luchttransport. “Wij zijn al bijna twee jaar bezig met het bestuderen van de materie en ik mag wel zeggen dat er, samen met alle betrokkenen, veel werk is verzet”.

Hartman zegt dat hij de uitdaging als het gaat om de werkgroep graag aannam. “Ik ben uiteindelijk op Curaçao geboren en ben, onder andere bij de KLM, gedurende bijna 30 jaar intensief bij de eilanden betrokken geweest. Ook nu kom ik nog zeer regelmatig op Bonaire”.

Volgens Hartman stelde hij, voor hij de opdracht aannam, wel een aantal belangrijke voorwaarden. “Ik heb vooraf gesteld dat ik dit werk onbezoldigd wilde doen. Daarnaast vond ik het belangrijk dat alle eilanden èn politiek Den Haag achter mijn benoeming zouden staan”, aldus Hartman.

Public Service Obligation
Volgens Hartman ligt een mogelijk antwoord voor de problematiek van de eilanden langs de lijnen van een zogenaamde Public Service Obligation (PSO). Middels een PSO kan de overheid interveniëren op momenten dat de markt faalt.

Rocargo

“Dat de markt faalt als het gaat om de luchtvaart tussen de eilanden staat absoluut buiten kijf”, zegt Hartman, met bevlogenheid. “Wat dat betreft schaar ik mij volledig achter de conclusies van onderzoeksbureau SEO, die concludeert dat de routes vanaf de eilanden simpelweg te ‘dun’ zijn om op commerciële basis echt levensvatbaar zijn”.

Hartman zegt ook dat het probleem structureel is. “Ik zie wel eens dat mensen echt kijken naar de hele korte termijn. Komt er een nieuwe vliegtuigmaatschappij bij, dan roept men al gauw dat de problemen opgelost zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Als de markt fundamenteel en structureel niet functioneert, functioneert ook geen enkele maatschappij op de korte of langere termijn”.

Hartman zegt dat het wiel, ook als het gaat om de PSO, niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. “Wij hebben als commissie goed gekeken naar wat Frankrijk doet in haar overzeese gebiedsdelen. Daar worden bepaalde routes, die onder normale omstandigheden niet levensvatbaar zijn, door de Franse overheid gesubsidieerd”. Wij denken als commissie dat de problematiek op de eilanden op dezelfde manier aangepakt zou moeten worden.

Overigens is het volgens Hartman daarbij wel de bedoeling dat alleen de inwoners van de eilanden vruchten plukken van een eventuele subsidiering door de overheid. “De toerist die op vakantie komt, mag van mij best het volle pond betalen. Waar het ons om gaat is dat mensen op de eilanden aangewezen zijn op de luchtvaart als het gaat om de toegang tot essentiële diensten, maar bijvoorbeeld ook voor familiebezoek op de buureilanden”.

1200

Concrete afspraken met aanbieders
Volgens Hartman moet er nog veel werk worden verricht, zelfs als de politiek op korte termijn een aantal belangrijke knopen doorhakt. “De hele technische uitwerking zal nog plaats moeten vinden. Zelfs als er duidelijkheid is over de aanpak en de richting waarin gewerkt zal worden, dan moeten nog afspraken worden gemaakt met die maatschappijen die een en ander uit gaan voeren. Het is daarbij belangrijk dat er een aantal goede, gedegen en betrouwbare partners is, waarmee kan worden samengewerkt”, aldus Hartman.

De kritiek op de expertgroep, zoals eerder deze week verwoord in onder andere bonaire.nu, steekt de oud KLM’er enerzijds wel, maar anderzijds vindt hij het zijn taak niet de verantwoordelijkheid voor de communicatie er ook nog bij te nemen.

“Ik, en met mij velen andere betrokkenen, hebben ons hier hard voor ingezet. Ik kan mij er wel wat bij voorstellen dat er -met name lokaal op de eilanden- ook gecommuniceerd moet gaan worden over wat de commissie heeft gedaan en wat zij heeft geadviseerd. Maar dat laat ik dan graag aan anderen over”, zegt Hartman daar over.

Hartman laat zich tijdens het interview en passant lovend uit over lokale spelers als Divi Divi en EZ-Air. “Geweldig vind ik dat. Divi Divi zet al jaren een consistent product neer en het werkt gewoon. Daarnaast werd ik er bijzonder blij van toen ik op Bonaire voor het eerst de vliegtuigen van EZ Air -elke dag op vaste momenten- over zag vliegen. Dit is het juiste formaat vliegtuigen voor deze markt en als bedrijven als Divi Divi en EZ Air, met aandacht voor onderhoud, service en betrouwbaarheid die luchtverbindingen in stand weten te houden, dan mag dat zeker worden gewaardeerd”, aldus Hartman.

Hartman zegt bij de uitvoering van de opdracht steeds steun te hebben ontvangen van de eilanden en de verschillende bestuurscolleges van Bonaire, St. Eustatius en Saba, maar ook van sleutelfiguren bij de diverse ministeries in Nederland.

Lees ook: Verhoging dreigt voor ticketprijzen Bonaire

Deel dit artikel