Luchtvaart & Reizen

Verhoging dreigt voor ticketprijzen van en naar Bonaire

De luchtvaartmaatschappijn zullen hogere kosten voor navigatie zonder twijfel doorberekenen aan de passagier. Foto: Harald Linkels

De luchtvaartmaatschappijen zullen hogere kosten voor navigatie zonder twijfel doorberekenen aan de passagier. Foto: Harald Linkels

Kralendijk- Er bestaat een reëel gevaar dat de prijzen voor tickets van en naar Bonaire duurder zullen worden. De verhoging is het directe gevolg van voorgenomen tariefsverhogingen door zowel Curaçao Airport Partners (CAP), die de luchthaven op Curaçao exploiteert, als door DC-ANSP die het luchtruim tussen de eilanden beheert en navigatiekosten in rekening brengt aan de luchtvaartmaatschappijen.

CAP heeft in een brief van 30 juli jl. haar wens bekend gemaakt aan de luchtvaartmaatschappijen die op of vanaf Curaçao vliegen, de passenger facility charge tussentijds te willen verhogen. De verhoging is bedoeld om het wegvallen van inkomsten te compenseren die de ondergang van Insel Air met zich heeft meegebracht voor de luchthaven. Volgens de voorstellen van CAP zal de luchthavenbelasting op de route tussen Curaçao en Bonaire met 1 dollar en 18 cent per ticket stijgen (ofwel 7,8%). De luchthavenbelasting in het geval van internationale vluchten zal -indien CAP haar zin krijgt- 3 dollar en 31 cent duurder worden.

Een nog grotere verhoging zal het gevolg zijn van het voornemen van DC-ANSP om de zogenaamde Aerdrome and Approach Charge per januari 2020 met maar liefst 30% te verhogen. Hierdoor stijgen de kosten, afhankelijk van het type vliegtuig waarmee wordt gevlogen, met rond de 5 dollar per passagier per enkele reis. In totaal zouden de kosten, sec door de verhoogde tarieven, daarmee al gauw zo’n 12 – 15 dollar per retour gaan stijgen. In werkelijkheid zijn de kosten nog hoger voor de luchtvaartmaatschappijen, omdat de vluchten lang niet altijd een maximale bezetting kennen en tarieven door DC-ANSP in rekening worden gebracht op basis van het gewicht (maximum take-off weight) van het vliegtuig waarmee gevlogen wordt.

De verhoogde tarieven gelden voor elke vliegbeweging van de luchtvaartmaatschappijen, waardoor frequenter vliegen alleen maar leidt tot hogere kosten en dus economisch onaantrekkelijk is. Met de tariefsverhoging, die te omschrijven is als fors, lijkt dan ook automatisch een rem te worden gezet op het aantal vluchten dat door carriers tussen de eilanden wordt uitgevoerd.

De verhoging van de tarieven door CAP en DC-ANSP is verwonderlijk te noemen wanneer wordt gekeken naar de krimp die de economie van Curaçao doormaakt. Het is niet denkbeeldig dat de duurdere tickets een negatieve impact zullen hebben op het aantal reizigers tussen de twee eilanden. Het aantal reizigers tussen met name Curaçao en Bonaire vertoont, ondanks een stevige bevolkingsgroei op Bonaire, al jaren een dalende trend. Elke verhoging van het tarief voor de reis tussen beide eilanden, laat een verdere uitholling van het verkeer zien.

Nog maar enkele maanden terug verhoogde ook Bonaire International Airport (BIA) de luchthavenbelasting en een voerde zij een airport improvement fee in, waarmee tickets 5 dollar duurder werden.

Geen inzicht in kostenstructuur entiteiten

Het heeft er alle schijn van dat de luchtreiziger is verworden tot melkkoe van verzelfstandigde of geprivatiseerde entiteiten als CAP en DC-ANSP, waarbij totaal geen inzicht bestaat in het kostenniveau dan wel de efficientie. Hogere kosten, zowel als het gaat om personeelsgerelateerde kosten of huisvesting, worden zonder pardon doorgerekend aan de luchtvaartmaatschappijen, en daarmee ook aan de luchtreiziger.

Recent nog maakte staatssecretaris Raymond Knops van BZK gewag van het feit dat onderzoek zou worden gedaan naar mogelijkheden om de ticketprijzen voor luchttransport tussen de eilanden juist te verlagen. De voorgenomen tariefswijzigingen bij CAP en DC-ANSP lijken daarmee een stevige spaak in de wielen van de bewindsman.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo