Nieuws van Bonaire

Ronselen van volmachtstemmen is strafbaar

 

Kralendijk –  Tijdens de komende verkiezingen op  20 maart a.s. mogen kiezers bij volmacht stemmen. Stemgerechtigden die op 20 maart niet zelf kunnen stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunnen iemand anders een volmacht verlenen. Het is strafbaar om kiezers persoonlijk te benaderen voor het afgeven van een volmacht.

Volgens de Kieswet is het ronselen van stemmen het voortdurend aanspreken of persoonlijk benaderen van kiezers zodat zij een  volmacht afgeven. Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven. Dit is volgens de Kieswet en het Wetboek van Strafrecht BES strafbaar. De kiezer moet namelijk zelf bepalen of deze bij volmacht wil stemmen en wie zij daarvoor willen machtigen. Het ronselen van volmacht stemmen is in strijd met dat uitgangspunt. In geval van vermoedens van het ronselen van stemmen wordt het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld.   

Stemmen bij volmacht is een mogelijkheid voor kiezers die graag willen stemmen, maar fysiek niet in staat zijn om zelf hun stem uit te brengen. Via een onderhandse volmacht hebben deze kiezers de kans om een gemachtigde voor hen te laten stemmen. Alleen inwoners van Bonaire die een stempas hebben ontvangen, kunnen gemachtigd worden. Op de achterkant van de stempas kan de naam ingevuld worden van de gemachtigde. Er kunnen maximaal twee stemmen in volmacht worden uitgebracht tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.

Schriftelijk machtigen is ook mogelijk. Schriftelijke aanvragen dienen uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen zijn door de afdeling burgerzaken. Hiervoor kan de kiezer een formulier downloaden via de website www.bonairestemt.nl. Het is ook mogelijk om dit formulier af te halen bij de afdeling burgerzaken. Aanvragen van schriftelijke volmachten die niet voldoen aan de bij de Kieswet gestelde vereisten worden door het hoofdstembureau niet in behandeling genomen.

Kijk voor meer informatie over het stemmen met volmacht op onze website www.bonairestemt.nl.

Deel dit artikel