Nieuws van Bonaire

Energieke Denktank Young Green Caribbeans

 

Kralendijk – Een denktank, bestaande uit eilandskinderen, adviseert de Nederlandse Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het beleid dat zij ontwikkelt en uitvoert op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De eilandskinderen zijn studenten en professionals van de zes eilanden die in Nederland studeren of al werken en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling back home. De educatieve Stichting WeConnect brengt ze bij elkaar en legt de verbinding met het ministerie in Den Haag. Vorige week was de tweede bijeenkomst.

Eilandskinderen

Onder leiding van de Curaçaose student Public Management (Bestuurskunde) Gilberto Morishaw wordt er al maanden in deelgroepjes gebrainstormd over thema’s als; hoe kunnen de eilanden meer zelfvoorzienend worden en de bevolking geënthousiasmeerd worden om zelf groente en fruit te verbouwen? Wat is er voor nodig om de drie landbouwgebieden op Bonaire beter te ontwikkelen? Wat te doen tegen de loslopende ezels en geiten die erosie veroorzaken? De denktankers komen met praktische en creatieve oplossingen. “Deze jonge Antillianen en Arubanen hebben veel te bieden want ze kennen de eilanden, de mentaliteit en de omstandigheden; ze zijn realistisch maar laten zich niet afremmen in hun voorstellen door allerlei beperkingen.” Zegt WeConnect manager Tanja Fraai na afloop van een reeks indrukwekkende presentaties.

Educatie

Een groep richt zich op educatie en de verbinding met landbouw, natuur en voedsel; het voorstel behelst een plan om leerlingen die nu dropouts dreigen te worden te trainen in nieuwe technologieën zoals hydro- en aquaponics waarbij gewassen op water in plaats van op aarde worden verbouwd. Op Saba gaat een hydrophonic farm van start dit jaar en de bedoeling is dit ook op Bonaire te initiëren, in samenwerking met de lokale overheid. “Het heeft geen zin zomaar kassen neer te zetten op de eilanden; je moet de bevolking betrekken en warm maken voor dit idee.” merkt Robert Rosa op, een Curaçaose entrepreneur die zich ondermeer bezighoudt met het afvangen en omzetten van CO2 uit lucht in voedsel en energie. Op Bonaire is men bezig een opleiding Groen te ontwikkelen op MBO 1 en MBO 2 niveau. Educatie en training nemen een belangrijke plek in, voor zowel jong als oud.

Projecten

Een team van de Universiteit Wageningen presenteerde haar AlgaePARC project, een methode om op grootschalige wijze en rendabel microalgen te telen als grondstof voor voedsel, veevoer, brandstof en chemicaliën. De Bonairiaanse Rocca Chin-On vertrekt over een half jaar naar Bonaire om daar verder onderzoek te doen; uiteindelijk zal de jonge wetenschapper op dit onderwerp promoveren. Geneeskunde student Yannick Frans uit Bonaire en student Hydrologie Bart ter Mull maakten indruk met een oplossing voor de slimme opvang van regenwater voor hergebruik in de landbouw. Promovendus Stacey Mac Donald vertelde over het succes van haar Piskabon project op Bonaire; een coöperatieve visserij vereninging met als doel verduurzaming van de visserij. Op Statia werkt haar organisatie, Mac & Field, aan herbebossing nadat orkaan Irma diverse bomen op het eiland heeft weggevaagd.

Vervolg

De bevindingen en projecten van de denktank zullen gevat worden in een beleidsnota die Gilberto Morishaw als stagiair schrijft voor Minister Schouten van het Ministerie LNV. “Deze denktank is een goede manier om de brains van (hoog)opgeleiden jonge mensen in te zetten, ook al zitten ze ver van huis of misschien wel juíst omdat ze ver van huis zijn, met een open mind om problemen op te lossen.” Aldus Tanja Fraai namens het WeConnect team na afloop.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo