Nieuws van Bonaire

WWF-NL en STCB publiceren position paper met betrekking tot natuurvergunning

Kralendijk, 25 januari 2019 – Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) hebben een position paper gepubliceerd betreffende de natuurvergunning die op 23 oktober 2018 is afgegeven aan Karel’s Beach Bar & Watersport NV voor het bouwen van een pier in het Bonaire National Marine Park.

WWF-NL en STCB nemen expliciet afstand van de beslissing om de natuurvergunning te verlenen. Met het oog op eerdere juridische acties met betrekking tot de natuurvergunning, waarvoor STINAPA, WWF-NL en STCB samenwerkten, zijn WWF-NL en STCB teleurgesteld dat zij niet betrokken zijn bij of op de hoogte gesteld zijn van het besluitvormingsproces dat tot de afgifte van de vergunning heeft geleid. WWF-NL en STCB zijn van mening dat er onvoldoende bewijs is dat de vergunning betrekking heeft op kwesties die in eerdere rechterlijke uitspraken zijn geïdentificeerd en in de zienswijze die WWF-NL, STCB en STINAPA gezamenlijk hebben ingediend in 2017. WWF-NL en STCB kunnen daarom niet bevestigen of de natuurvergunning is verleend in overeenstemming met juridisch bindende procedures.

WWF-NL en STCB geloven dat natuurbehoud verenigbaar is met de ontwikkeling van kustgebieden. De organisaties zijn er echter sterk van overtuigd dat beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van kustgebieden altijd gebaseerd moeten zijn op passend wetenschappelijk bewijs, transparantie en relevante wetgeving.

U vindt de position paper, uitgegeven door WWF-NL en STCB, op http://www.bonaireturtles.org/wp/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/Position-Letter-Permit-Karels-Pier-WWF-NL_STCB.pdf.

 

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo