Nieuws van Bonaire

Fraude bij aanvraag TWV aangepakt

Het hoofd van de RCN-unit SZW heeft besloten dat er voor de periode van 1 jaar geen tewerkstellingsvergunning zal worden afgeven aan bedrijven waaraan twee specifieke personen (werkgevers) op Bonaire verbonden zijn. Dit, omdat er vanuit hun bedrijven vervalste documenten ingediend zijn bij eerdere TWV aanvragen en zij zich herhaaldelijk niet aan de geldende wetgeving hebben gehouden.

Om de lokale arbeidsmarkt te beschermen, moeten werkgevers in Caribisch Nederland lokaal personeel werven. Indien dat ondanks inspanningen niet lukt, kunnen zij onder voorwaarden een buitenlandse werknemer in dienst nemen via een tewerkstellingsvergunning. De unit SZW heeft naast het belang van bescherming van de lokale arbeidsmarkt, ook oog voor de situatie van de werkgevers. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk dat frauduleuze praktijken worden aangepakt. Het besluit van de unit SZW staat los van een eventuele strafrechtelijke aanpak.

Deel dit artikel