Bonaire

Troonrede: minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland met 5% omhoog

Het Koninklijk paar voor het binnentreden van de Ridderzaal I Foto MinFin

Het Koninklijk paar voor het binnentreden van de Ridderzaal I Foto MinFin

Door René Zwart©

Den Haag – De werkgeverslasten in Caribisch Nederland worden met 5 procent verlaagd. Dat kondigde koning Willem-Alexander aan in de troonrede. Door de maatregel kunnen het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba met 5 procent stijgen. De koning noemde het als een van ‘concrete maatregelen van de regering om de armoede terug te dringen’. Hij verwees ook naar een bedrag van 30 miljoen euro dat ‘daarnaast beschikbaar is voor armoedebestrijding, infrastructuur en economische ontwikkeling.’ Maar dat is oud nieuws, want het betreft de eerder dit jaar in het kader van de zogeheten regio-envelop reeds toegezegde bijdrage.

De koning stond uiteraard stil bij de nasleep van het orkaangeweld op de Bovenwindse eilanden: ,,De wederopbouw van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba hebben hoge prioriteit na twee vernietigende orkanen in 2017. De komende jaren wordt hiervoor ruim 600 miljoen euro vrijgemaakt.” Het staatshoofd wees er voorts op dat Nederland met de regeringen van Curaçao en Aruba werkt aan ‘concrete verbeteringen’: ,,Bijvoorbeeld door meer Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren en door de verbetering van de jeugdhulpverlening op Aruba te ondersteunen.” Verder merkte hij op dat ,,de gezamenlijke kustwacht een cruciale rol heeft in het beheersen van migratiestromen en de rechtshandhaving.”

De verplichte ‘Cariben-passage’ uit de troonrede sloot koning Willem-Alexander af met de zin: ,,Zo blijven we samen vorm geven aan een Koninkrijk waarin we elkaar terzijde staan.” Later vandaag – bij de publicatie van de miljoenennota – wordt duidelijk of er nog iets meer in het vat zit om de ongelijkheid tussen Caribisch en Europees Nederland te verkleinen.

Deel dit artikel