Bonaire

TCB Commissariaat en Cft Lidmaatschap Domacassé wèl verenigbaar

Herbert Domacasé tijdens de feestelijkheden rondom de eerste vlucht van American Airlines. Foto: Harald Linkels
Herbert Domacasse foto Harald Linkels

Herbert Domacasé tijdens de feestelijkheden rondom de eerste vlucht van American Airlines. Foto: Harald Linkels

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het commissariaat van oud-gezaghebber Herbert Domacassé bij de Tourism Corporation Bonaire (TCB) staat niet op gespannen voet met zijn werk als lid van de Commissie Financieel Toezicht (Cft). Dat zegt promovendus Willem Cicilia, die afstudeerde op het thema van de Corporate Governance.

De suggestie dat er wel sprake zou zijn van een belangenconflict werd recent zowel gedaan door het Papiamentstalige ochtendblad Extra als de Nederlandstalige avondkrant Amigoe. Dit naar aanleiding van het conflict dat binnen de TCB gerezen is in de werkrelatie met de General Manager Maurice Adriaens.

In de beide dagbladen werd gewezen op het feit dat het Cft -waar Domacassé van deel van uitmaakt als het gaat om de BES-eilanden- het Openbaar Lichaam recent op de vingers tikte over het feit dat de TCB nog geen jaarrekening over de jaren 2016 en 2017 had opgeleverd, terwijl Domacassé als lid van de RvC daar zelf mede verantwoordelijk voor zou zijn.

“Geen sprake van”, zegt Willem in een schrijven aan de pers. Willem wijst er op dat de Raad van State in 2012 heeft geconcludeerd dat het Cft wel aanbevelingen kan doen richting lokale overheden (in casu die van Curaçao en Sint Maarten) over zaken aangaande vennootschappen die onder de overheid vallen, doch daar geen dwingende aanwijzingen aan op kan leggen.

Wettelijke bepalingen
Willem concludeert verder dat conform de wettelijke bepalingen inzake het Financieel Toezicht BES, het Bestuurscollege de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de private ondernemingen die onder de overheid vallen. Daarnaast concludeert Willem dat het in feite de Bonaire Holding Maatschappij (BHM) is, als aandeelhouder van de TCB, die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de jaarrekeningen bij dochtermaatschappijen. “Als een dochtermaatschappij niet tijdig de jaarrekeningen aanlevert, dan moet het BC verhaal halen bij de Holding”, stelt willem.

Willem zegt dat de vraag, of er sprake is van een mogelijk belangenconflict op zich wel valide is, maar dat deze -in dit geval- toch negatief beantwoord moet worden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo