Nieuws van Bonaire

Kabinet zwicht niet voor kritiek op zuinige aanpak armoede BES-eilanden

Kabinet zwicht niet voor kritiek op zunige aanpak armoede BES-eilanden

Volgens staatssecretaris Knops zijn de burgers in Caribisch Nederland ‘heel blij’ met de manier waarop de regering de armoede aanpakt I Foto RZ

Door René Zwart©

Den Haag – Ondanks stevige kritiek – ook van coalitiepartijen – op de kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoek naar het bestaansminimum in Catribisch Nederland hebben de staatssecretarissen Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in het debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties geen duimbreed toegegeven: ze blijven bij hun weigering een sociaal minimum vast te stellen en ‘het perspectief’ dat zij de duizenden inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die onder de armoedegrens leven bieden blijft beperkt tot ‘een stip op de horizon’.

Het merendeel van fracties vindt dat het kabinet te weinig doet in een te laag tempo om de diepe en wijdverbreide armoede te bestrijden. Knops vindt dat er juist wel grote stappen worden gezet, maar dat meer en sneller niet kan vanwege het geringe ‘absorptievermogen’ van de eilanden en hij bovendien niet kan ‘toveren’. Waar de commissieleden zo kritisch op het kabinet zijn volgens de bewindsman de BES-burgers juist ‘heel blij’ met de aangekondigde maatregelen.

Van Ark durfde zo ver niet te gaan: ,,Ik wil niet uitventen hoe mooi het allemaal is.” Maar ze verzette zich wel tegen de suggestie dat ze met niet meer dan een ‘houtje-touwtje’ aanpak komt. De enige toezegging die de commissie los kreeg is dat de staatssecretarissen de Kamer jaarlijks voor het zomerreces per brief zullen informeren over de voortgang. Die ‘tegemoetkoming’ is voor een aantal fracties onvoldoende. Het debat zal daarom volgende week een vervolg krijgen in de plenaire zaal. Dat biedt partijen de gelegenheid moties in te dienen met de bedoeling het kabinet tot meer ambitie aan te zetten de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland robuuster en in een hoger tempo aan te pakken. Zie hier het volledige beeldverslag van het debat.

1200
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo