Nieuws van Bonaire

Opleidings-en oefenweek rampenbestrijding en crisisbeheersing

Kralendijk – Afgelopen dinsdag vond er een ontruimingsoefening van het Flamingo International Airport (BIA N.V.) en een opvangoefening bij het buurtcentrum Tera Cora plaats.

Deze oefeningen waren onderdeel van een opleidings- en oefenweek Rampenbestrijding en crisisbeheersing van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Rampenbestrijding en crisisbeheersing krijgen regelmatig aandacht op Bonaire. Wettelijk bestaat de plicht om gezamenlijk opleidingen, trainingen en oefeningen te houden.

Deze week heeft het Openbaar Lichaam Bonaire het initiatief genomen voor:

  1. Een algemene basisopleiding voor de nieuwe medewerkers binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing
  2. Een ontruimingsoefening met deelname van het de crisisorganisatie van BIA en het Commando Plaats Incident (een crisisteam, bestaande uit brandweer, politie, geneeskundig, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie)
  3. Een opvangoefening
  4. Training voor leden van Emergency Support Functions-groep Crisiscommunicatie
  5. Training voor leden van Emergency Support Functions-groep Ondersteuning
  6. Beleidsbijeenkomsten van het Eilandelijk Beleidsteam
  7. Een onaangekondigde alarmerings- en opkomstoefening

De opkomst voor de opleidings- en oefenweek was groot. Behalve het Openbaar Lichaam hebben medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, brandweer, politie, de geneeskundige kolom, BIA, BOPEC, CUROIL en STINAPA deelgenomen. Militairen van de Defensie Grondgebonden Luchtverdediging hebben ondersteuning geboden aan de ontruimingsoefening bij BIA. De deelnemers zien dit  niet puur als een plicht en doen met veel enthousiasme en inzet aan de verschillende activiteiten mee.

De heer Rob Spijkers van de gemeente Halderberge en de directie en medewerkers van Cuijpers Consultancy bv hebben ondersteund bij het organiseren, houden en evalueren van alle activiteiten.

Wilt u meer weten over rampen en crisis? En wat u zelf moet doen?

In de speciale crisisapp Disasterprep Bonaire leest u hoe u zich op verschillende rampen kunt voorbereiden. U leest daarin wat het OLB doet. En wat het noodnummer en onze sociale media zijn. Via de app kan het OLB indien nodig belangrijke berichten naar alle gebruikers sturen. Disasterprep Bonaire is te downloaden via iTunes en Google Play.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo