Nieuws van Bonaire

Ministers zeer lovend over onderwijs BES-eilanden

De ministers Van Engelshoven en Slob brengen later dit jaar een werkbezoek aan Caribisch Nederland | Foto OCW

 

Door René Zwart©

Den Haag – Het onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft ‘grote vooruitgang’ geboekt. Dat schrijven de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob van Onderwijs vandaag aan de Tweede en Eerste Kamer.

Op één na voldoen nu alle scholen in Caribisch Nederland aan de in 2010 ten doel gestelde basiskwaliteit, blijkt uit de laatste ronde van de Inspectie van het Onderwijs. Bij de scholen die al langer aan die norm voldoen is de kwaliteit verder toegenomen.,,Besturen, directeuren, unitleiders, leraren en ander personeel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. Voor een aantal instellingen is dat een lange weg geweest, maar dat maakt deze prestatie daarmee extra knap”, aldus de bewindslieden.

Tegelijkertijd stellen zij dat er nog veel werk te doen is: ,,We kunnen concluderen dat er grote vooruitgang is geboekt, maar dat de vraagstukken waar de onderwijsinstellingen nu mee te maken hebben complexer zijn. De oplossingen zijn nu veelal afhankelijk van goede samenwerking met andere partijen in hun omgeving en van een integrale interdepartementale aanpak die dat ondersteunt. Die aanpak begint nu stap voor stap vorm te krijgen en dat geeft goede hoop voor verdere verbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland.”

De huidige onderwijsagenda loopt tot 2020, maar Van Engelshoven en Slob geven nu al hun ambities prijs. ,,Ten eerste is dat de autonomie die het Nederlandse onderwijs kenmerkt. De scholen en schoolbesturen zullen zich moeten blijven ontwikkelen richting een situatie waarin zij zo volledig als mogelijk invulling kunnen geven aan deze autonomie. De stip op de horizon is dat de onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland zelf hun zaken regelen en OCW hen waar nodig ondersteunt. Ten tweede gaan wij uit van gelijke kansen voor de leerlingen. Kinderen die onderwijs volgen in Caribisch Nederland moeten, net als leerlingen in Europees Nederland, de mogelijkheden hebben zich naar hun volledige potentieel te ontwikkelen. Dit betekent dat voor het onderwijs in Caribisch Nederland, gegeven de context, maatwerk nodig zal blijven.”

Van Engelshoven en Slob brengen later dit jaar een werkbezoek aan de eilanden. Lees hier de volledige brief.

Deel dit artikel