Nieuws van Bonaire

Wereld anti-tabaksdag

KRALENDIJK – Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1989 Wereld Anti- Tabaksdag in het leven heeft geroepen, is het jaarlijks op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Op deze dag wordt stil gestaan bij de gevaren van tabak, met name de gevaren op lange termijn. De WHO is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken of meeroken van tabak.

Elk jaar wordt op Wereld Anti-Tabaksdag een ander thema belicht. Het thema van dit jaar is ‘Tabak en hartziekten’. Dit thema staat in het teken om het verband tussen tabak en hart en andere cardiovasculaire aandoeningen te belichten, en het bewustzijn hierover te vergroten. Hartvaataandoeningen zijn wereldwijd een van de grootste doodsoorzaken. Door roken overlijden wereldwijd meer dan 7 miljoen mensen per jaar, waarvan bijna 900 000 niet- rokers (door passief roken – inademen van rook van anderen).

Cijfers uit de Health Study Caribisch Nederland (2017), laten zien dat 17% van de bevolking op Bonaire rookt. Van de mannen rookt 4,1% zwaar (minstens 20 sigaretten per dag), 12,9% rookt dagelijks maar niet zwaar en 5,6% rookt, maar niet dagelijks. Voor de vrouwen op Bonaire liggen de cijfers lager, 0,9% rookt zwaar, 5,9% dagelijks maar niet zwaar en 5,1% rookt, maar niet dagelijks.

Van de mensen die zelf niet roken, zijn 12% passieve rokers, deze mensen roken zelf niet, maar zijn blootgesteld aan rook van mensen in hun omgeving. Dit wordt ook wel meeroken genoemd. Ook kinderen worden blootgesteld aan rook van anderen. Van de 0-12 jarige is dit 9% en van de 12-16 jarige 14%.

Door niet te roken en gezond te leven kan een hartvaataandoening voorkomen worden. Helaas komen ook op Bonaire hartvaataandoeningen voor. Volgens de CBS statistieken heeft in 2013 2% van de ondervraagden op Bonaire gemeld een hartinfarct te hebben doorgemaakt en 2,3% een beroerte, hersenbloeding of een herseninfarct (https://opendata.cbs.nl/).

De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire, zorgt voor de preventie van genotmiddelen (drugs en alcohol) gebruik. Deze preventie is voornamelijk gericht op de jongeren. In de Gezonde School methode, waarbij de afdeling de scholen op Bonaire bij preventieactiviteiten ondersteund, wordt onder andere aandacht besteed aan het thema roken.

De gedeputeerde van Volksgezondheid dhr. Edsel Cecilia doet een oproep aan alle rokers op het eiland om stil te staan bij de gevaren van roken en meeroken en vraagt u een stap te zetten naar stoppen met roken. Heeft u hulp nodig bij stoppen met roken? Neem dan contact op met uw huisarts.

Een gezond rookvrij Bonaire is een taak van ons allen

Deel dit artikel