Bonaire

Colombia gaat deeluitmaken van NAVO

President Santos vertelde zijn natie dat Colombia als eerste en voorlopige enige Latijns Amerikaanse land deel uit gaat maken van het NAVO bondgenootschap. Foto: Kabinet Preident
President Santos van Colombia Foto President

President Santos vertelde zijn natie dat Colombia als eerste en voorlopige enige Latijns Amerikaanse land deel uit gaat maken van het NAVO bondgenootschap. Foto: Kabinet Preident

Door Harald Linkels

Bogotá, Colombia- President Juan Manuel Santos van Colombia heeft vrijdag in een toespraak aan de bevolking bekend gemaakt dat het land deel uit gaat maken van het NAVO-bondgenootschap. Volgens President Santos heeft toetreding tot het bondgenootschap belangrijke voordelen voor de natie.

De leden van de NAVO vormen een collectief verdedigingssysteem, waarin de lidstaten overeenkomen om elk ​​van haar leden te verdedigen als ze worden aangevallen door een externe instantie.

Tot de doelstellingen van de NAVO behoren het waarborgen van vrijheid, het bevorderen van stabiliteit en welzijn, het verdedigen van de gemeenschap en het bewaren van vrede en veiligheid. Wereldmachten zoals Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten maken deel uit van deze groep, maar ook kleinere landen zoals Nederland en de meeste andere Europese landen.

Volgens Santos zal de formalisering van de toetreding van Colombia tot deze organisatie volgende week plaatsvinden in Brussel (België)

“De toetreding van Colombia tot de NAVO verbetert het imago van Colombia en stelt ons in staat om veel een grotere rol te spelen op het internationale toneel,” aldus Santos. “Als een wereldwijde partner zullen we het enige land in Latijns-Amerika zijn met dit voorrecht”, aldus de Colombiaanse president

Ook toetreding tot de OESO
Santos benadrukte ook dat Colombia na meer dan zeven jaar werk inmiddels aanvaard als onderdeel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Op 30 mei ondertekent het Colombiaanse staatshoofd en secretaris-generaal Angel Gurría in Parijs de toegangsovereenkomst tijdens de vergadering van de vergadering van de OESO.

Colombia timmert al enkele jaren in toennemende mate aan de weg, vooral sinds het een vredesakkoord sloot met de rebellenbeweging FARC, die jaren lang een burgeroorlog voerde in het land.

Colombia is voor alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen een belangrijke partner, vooral op vooral het gebied van de gezondheidszorg. Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire zendt bijna alle patiënten, die op de eilanden zelf niet kunnen worden behandeld, uit naar Colombia en heeft er verschillende overeenkomsten met klinieken in het land, vooral in de steden Medellin en Bogotá. Sinds de wapenstilstand met FARC is de veiligheidssituatie in het land enorm verbeterd.

Deel dit artikel