Bonaire

Regeringscommissaris Franco wil vaart maken op Statia

Regeringscommissaris Franco wil vaart maken op Statia

Rutte en Knops werden bij aankomst op Sint Eustatius verwelkomd door regeringscommissaris Mike Franco | Foto’s Sylvia de Leon

Oranjestad – Regeringscommissaris Mike Franco geeft het ruiterlijk toe dat het opstarten van projecten op Sint Eustatius meer tijd kost dan hem lief is. ,,Toen ik hier kwam had ik de hoop sneller met projecten te kunnen beginnen, maar je hebt te maken met procedures die moeten worden doorlopen, bijvoorbeeld bij het uitschrijven van een aanbesteding. Maar ik denk dat we over een paar maanden de eerste resultaten kunnen laten zien. De meeste projecten zullen echter nog wel tot het einde van het jaar op zich laten wachten”, aldus Franco.

Drie maanden geleden werd hij vanuit Den Haag benaderd met de vraag of hij regeringscommissaris wilde worden op het bestuurlijk opstandige Statia. ,,Ik wist eerst niet precies waar het om ging maar toen dat me duidelijk werd vond ik het verzoek zeer eervol en tegelijkertijd een grote uitdaging. De afgelopen drie maanden hebben we een inventarisatie gemaakt. We weten nu wat ons te doen staat.”

Regeringscommissaris Franco wil vaart maken op StatiaVan de door sommigen voorspelde vijandigheid van tegenstanders van het kabinetsbesluit het lokale bestuur opzij te zetten heeft hij weinig gemerkt. ,,Het is ook niet zo dat de democratie is uitgeschakeld. De mensen kunnen gewoon hun stem blijven uitbrengen voor de Tweede Kamer.” Dat het tot zo’n rigoureuze interventie is gekomen noemt Franco een les voor Den Haag, de lokale bestuurders en de bevolking. ,,Het hele eiland lag er verwaarloosd bij. Met aandacht voor de mensen, de ambtenaren en de infrastructuur moeten we een eind komen. We hoeven het wiel niet uit te vinden, het is vooral een kwestie van het wegwerken van achterstanden.”

Geld is volgens de regeringscommissaris niet het struikelblok. ,,Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende budget is. Er is door gebrek aan kennis in het verleden te weinig gebruik gemaakt van de fondsen die er zijn om projecten te realiseren. Ik heb mensen in mijn staf die de juiste manier weten om aanvragen te schrijven.” Als fundament voor het deugdelijk laten functioneren van het lokale overheidsapparaat worden ambtenaren via trainingen ‘weerbaar’ gemaakt, maar het meest in het oog springend zullen de projecten zijn die bijdragen aan de versterking van de economie en die voor nieuwe werkgelegenheid moeten zorgen. Regeringscommissaris Franco wil vaart maken op Statia

Franco denkt daarbij vooral aan het stimuleren van het toerisme, onder meer door de bouw van een nieuwe terminal op de luchthaven en de komst van een faciliteit voor het ontvangen van privé-vliegtuigen en de aanleg van een marina voor (zeil)jachten.

Rocargo

Een voorwaarde voor economische ontwikkeling is een goed wegennet. ,,Voordat de wegen beter worden zullen ze eerst slechter worden. We zijn bezig met het leggen van ondergrondse bekabeling voor elektriciteit en internet. We gaan niet eerst de wegen opknappen en dan weer openbreken. Er zullen meteen voorzieningen worden getroffen om het regenwater af te voeren naar reservoirs zodat er hele hele jaar door voldoende water is voor landbouw.”

Bij het bepalen van prioriteiten maakt Franco dankbaar gebruik van de maatschappelijke adviesraad. ,,Daarin zitten burgers die een groot netwerk hebben. Zij raadplegen hun achterban en komen dan terug met ideeën. We hebben alle ngo’s uitgenodigd om te vertellen op welke terreinen zij een bijdrage denken te kunnen leveren. Daarnaast hebben we een eerste ontmoeting gehad met het platform van politieke bewegingen. Ook hun input is welkom.”

Hoe klein het eiland ook is, de onttroonde leider van Statia Clyde van Putten heeft pas een keer en dat ook geheel toevallig het pad gekruist van Franco. ,,Ik heb hem uitgenodigd voor een gesprek.”

Deel dit artikel