Bonaire

CBS: Inwoners van Bonaire voelen zich veiliger

 

Inwoners van Bonaire voelden zich in 2017 veiliger dan vier jaar eerder. Ruim 80 procent van de inwoners gaf vorig jaar aan zich nooit onveilig te voelen, in 2013 was dat nog twee derde. De veiligheid van hun eigen buurt gaven de inwoners een rapportcijfer 7,7. Vier jaar eerder was dat een 7,3. Dat blijkt uit de Omnibusenquête Caribisch Nederland die het CBS op Bonaire heeft afgenomen.

Ruim 40 procent van de inwoners van Bonaire was in 2017 van mening dat er geen criminaliteit plaatsvond in de eigen buurt, evenveel inwoners meldden weinig criminaliteit. Zes procent van de inwoners vond daarentegen dat er veel criminaliteit was in de eigen buurt. Dat is vergelijkbaar met 2013. De inwoners van Bonaire geven minder vaak aan dat er criminaliteit in de eigen buurt voorkomt dan de inwoners van Europees Nederland. In 2017 meldde 19 procent van de Europese Nederlanders dat er geen criminaliteit plaatsvond in de eigen buurt, 64 procent meldde weinig criminaliteit en 9 procent rapporteerde veel criminaliteit.

Wanneer inwoners van Bonaire gevraagd werd of de criminaliteit in hun buurt in het afgelopen jaar is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven, antwoordden de meeste mensen dat dit gelijk is gebleven.

Overgrote meerderheid rapporteert overlast in buurt
In 2017 meldden 70 procent van de inwoners van Bonaire overlast in de eigen buurt. Dat is lager dan in Europees Nederland (93 procent). Verkeersoverlast werd door de inwoners van Bonaire het vaakst genoemd. Ruim de helft van de eilanders rapporteerde vorig jaar deze vorm van overlast in hun woonomgeving, met name te hard rijden. Bijna 40 procent van de inwoners had last van fysieke verloedering zoals dierenpoep en rommel op straat, vernield straatmeubilair en/of bekladde muren of gebouwen.

Sociale overlast, zoals dronken mensen of rondhangende jongeren op straat, werd door minder dan 30 procent van de inwoners van Bonaire in hun buurt gesignaleerd. In Europees Nederland worden verkeersoverlast, fysieke verloedering en sociale overlast vaker gesignaleerd dan op Bonaire.

Afname gemelde overlast 2017 ten opzichte van 2013
Het aantal burgers van Bonaire die in 2017 overlast in hun woonbuurt rapporteerden is lager dan in 2013. Toen gaf bijna 80 procent aan dat buurtoverlast een veel voorkomend probleem was. Verkeersoverlast werd in 2017 even vaak gesignaleerd, fysieke verloedering en sociale overlast minder vaak dan vier jaar eerder.

Ruim een derde inwoners Bonaire geeft aan zelf overlast te ervaren
Aan de inwoners die aangaven dat overlast in de buurt voorkwam, werd gevraagd in welke mate ze er zelf overlast van ervaarden. De inwoners van Bonaire gaven in 2017 in 35 procent van de gevallen aan veel overlast in de buurt te ervaren. Ruim een kwart van de inwoners zei veel hinder te hebben gehad van verkeersoverlast, ruim 10 procent gaf aan overlast van fysieke verloedering te ervaren en 7 procent gaf aan sociale overlast te ervaren. Dit is vergelijkbaar met de ervaren overlast in 2013. In Europees Nederland ervaarden meer mensen overlast in de buurt dan op Bonaire, namelijk 44 procent.

Bijna helft inwoners Bonaire ontevreden over overheid
Van de inwoners van Bonaire gaf 46 procent in 2017 aan ontevreden te zijn met het functioneren van de overheid als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 17 procent van de inwoners zei daarover wel tevreden te zijn.

Over het functioneren van de politie waren de eilandbewoners positiever. 43 procent was daarover tevreden, 17 procent was ontevreden. Van de inwoners was 42 procent van mening dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijdt, en 22 procent was het met deze stelling oneens.

Bijna 60 procent was het eens met de stelling dat de politie op Bonaire het uiterste zal doen om je te helpen, als het er echt om gaat. 14 procent was het hier niet mee eens.

Op Sint Eustatius en Saba wordt de Omnibusenquête momenteel uitgevoerd. De resultaten van de perceptie van veiligheid op Sint Eustatius en Saba worden later dit jaar gepubliceerd.

Bron: Oordeel politie overheid criminaliteit Bonaire 2017

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/11/oordeel-politie-overheid-criminaliteit-bonaire-2017

Statline:

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82557NED&D1=0,5,10,14-16&D2=0&D3=0&D4=a&D5=a&HD=180308-1004&HDR=T,G4&STB=G3,G1,G2

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82559NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=a&HD=180308-1000&HDR=T,G4&STB=G3,G1,G2

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82558NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=a&HD=180308-1004&HDR=T,G4&STB=G3,G1,G2

Toelichting:

Tekst in de link: dertien vormen van overlast

De respondenten is voor 13 vormen van overlast gevraagd of deze weleens voorkomen in de eigen buurt. Zo ja, dan is vervolgens gevraagd in welke mate men hier zelf overlast van ervaart: veel, een beetje of geen overlast.

Het gaat om de volgende vormen van overlast:

 1. Rommel op straat;
 2. Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
 3. Bekladde muren of gebouwen;
 4. Dierenpoep op de stoep of op straat;
 5. Te hard rijden;
 6. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
 7. Agressief gedrag in het verkeer;
 8. Dronken mensen op straat;
 9. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
 10. Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
 11. Overlast door buurtbewoners;
 12. Mensen die op straat worden lastiggevallen;
 13. Rondhangende jongeren.

Fysieke verloedering omvat de volgende vormen van overlast:

 1. Rommel op straat;
 2. Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes, of bushokjes, dat vernield is;
 3. Bekladde muren of gebouwen;
 4. Dierenpoep op de stoep of op straat.

Sociale overlast omvat de volgende vormen van overlast:

 1. Dronken mensen op straat;
 2. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops;
 3. Mensen die op straat worden lastiggevallen;
 4. Rondhangende jongeren.

Verkeersoverlast omvat de volgende vormen van overlast:

 1. Te hard rijden;
 2. Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte;
 3. Agressief gedrag in het verkeer.

Overige overlast omvat de volgende vormen van overlast:

 1. Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars;
 2. Overlast door buurtbewoners.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo