Bonaire

SZW kijkt terug op geslaagde bijeenkomsten voor ouderen

De RCN-Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met Fundashon Konsulta pa Grandinan Bonaire (FKG) en de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsmarktbemiddeling (MOA) van het OLB de afgelopen vijf weken ouderen geïnformeerd in de verschillende buurtcentra op Bonaire.

De verschillende organisaties vertelden over de rechten en mogelijkheden voor ouderen op het eiland. SZW presenteerde naast informatie over de AOV ook informatie over andere uitkeringen. Zo werd er verteld over de mogelijkheden vanuit Onderstand, die een aanvulling kunnen bieden wanneer een AOV-ontvanger gekort is in haar of zijn pensioen. Ook Kinderbijslag kwam ter sprake, omdat ouderen niet altijd weten dat zij hier ook aanspraak op kunnen maken wanneer kleinkinderen bij hen inwonen. Daarnaast konden de aanwezigen ter plaatse hun AOV-gegevens laten controleren, deelnemen aan een onderzoek naar de situatie van ouderen op het eiland en vragen stellen aan de aanwezige partijen.

Doordat de verschillende organisaties gezamenlijk optraden in de wijk, konden meer mensen bereikt worden en zijn de verschillende mogelijkheden voor ouderen op Bonaire overzichtelijker voor de doelgroep. SZW kijkt dan ook bijzonder positief terug op de wijkbijeenkomsten.

Heeft u de bijeenkomsten gemist, of wilt u meer informatie over uw persoonlijke situatie? SZW nodigt u uit tijdens een van haar spreekuren. De spreekuren AOV in het SZW kantoor in Centrumgebied zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 11.30. In Rincon is het spreekuur eens per 14 dagen op dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in het hulp-bestuurskantoor.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo