Bonaire

OLB en RCN openen gezamenlijk loket in Rincon

Kralendijk – Dinsdag in de ochtenduren heeft het Bonairiaanse eilandsbestuur door middel van de Directie Samenleving en Zorg en in nauwe samenwerking met de RCN nieuwe loketten geopend in het Hulpbestuurskantoor waar inwoners van Rincon terecht kunnen.
Het gaat om loketten van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsbemiddeling (MOA) van het OLB en van de afdeling Onderstand van de RCN- Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). MOA en SZW willen samenwerken om alle inwoners van Bonaire te bereiken en hen de ondersteuning te bieden die nodig is om een aanvraag in te dienen.
Dit is met name bedoeld om zowel het Bonairiaanse eilandsbestuur als de RCN dichter bij de gemeenschap te brengen en gezien de afstand, voorkomen dat inwoners van Rincon helemaal naar Playa moeten voor diensten die in Rincon zelf afgehandeld kunnen worden.
De loketten in het Hulpbestuurskantoor in Rincon zijn elke dinsdag open in de ochtenduren, uitgezonderd de feestdagen die op dinsdag vallen. Het is de bedoeling om de mogelijkheid te onderzoeken om dit ook in de andere wijken te doen.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo